Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Kanadensiska forskare har testat vilka sulor som fungerar bäst mot vinterns halka. Bild: Johnér

Här är skorna du ska ha för att inte halka

Vintern är här men också det hala vägunderlaget. Vilka skor ska man egentligen köpa för att inte ramla och slå sig? Nu har forskare hittat svaret.

Publicerad 2016-12-08 | Alexandra Lönnroth

En grupp kanadensiska forskare ville ta reda på vilka skor som egentligen var bäst lämpade för vinterns svåra väder. Genom att testa olika halkskydd på nästan 100 par vinterskor kom de fram till att sex modeller av herrskorna och två modeller av damskorna höll måttet.

Testpersonerna fick gå upp och ner för en isig backe i olika vinterskor. Skorna fick därefter poäng utifrån hur pass bra de klarade av underlaget i förhållande till lutningen på backen. Testerna utfördes på Toronto Rehabilitation Institute i Kanada.

Totalt testades 98 par skor men endast 8 par fick godkänt. Förutom att få skor klarade av minimikravet så visade det sig att männens skor generellt var bättre rustade för vinterns väder än kvinnornas.

Stå stadigt med modern teknik

Det var två specifika tekniker som stod ut lite extra bland alla de skor som testades. Den ena var Green Diamond och det andra var Vibram’s Arctic Grip. Skor som är utrustade med den här typen av sulor syftar till att ge ett bättre grepp på halt underlag och kan minska risken för att ramla och slå sig, menar forskarna.

Forskarna bakom studien är glada att få dela med sig av resultatet och vill genom detta uppmuntra konsumenterna att välja sina vinterskor med större omsorg. Främst för att slippa halka med risk för att göra sig illa men även för att slippa frysa om fötterna.

– Jag förväntar mig att många allvarliga skador förebyggs genom att människor köper bättre vinterskor, säger Geoff Fernie, forskningsansvarig vid Toronto Rehabilitation Institute, i ett pressmeddelande.

Halkan i Sverige

I nuläget finns det ingen exakt bild över hur många människor i Sverige som årligen skadar sig i halkolyckor på vintern. Dock har myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram statistik som bygger på rapporter från olika sjukhus i landet mellan åren 2010-2012. Den visar att ungefär 25 000 människor årligen skadar sig till följd av halka. Samma rapport visade även att majoriteten av de som skadade sig var kvinnor och äldre.

Källa: Health, DN