Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

dålig andedräkt Bild: Johnér

Här är vanligaste bovarna till dålig andedräkt

– och så blir du av med den

Omkring en halv miljon svenskar beräknas lida av långvarig dålig andedräkt, något som kan upplevas som ett stort problem – både för den som har det och för omgivningen. Men det finns några saker du kan tänka på för att komma till bukt med det illaluktande problemet.

Publicerad 2016-05-25 | Senast ändrad 2018-05-25 | Vardagspuls

Dålig andedräkt är knepigt då det många gånger kan vara svårt att uppfatta själv om man har det. Och eftersom det är ett rätt känsligt ämne är det inte heller säkert att omgivningen påpekar det för den drabbade. Omkring en halv miljon svenskar beräknas lida av så dålig andedräkt att de upplever att de måste söka hjälp för det, uppger 1177 Vårdguiden. För en majoritet av dessa, uppemot 90 procent, uppstår den dåliga andedräkten i munnen, men den kan också bero på halsfluss eller njur- och leversjukdomar.

Svavelföreningar

Långvarig dålig andedräkt, eller halitos som det heter på fackspråk, beror oftast på svavelföreningar som släpps ut när bakterier i munnen bryter ner matrester. Den vanligaste anledningen är alltså dålig munhygien och att det samlas bakterier i munnen – på tänderna och i tandköttet. Matrester och plack som fastnar på tänderna är också en vanlig orsak till tandköttsinflammation vilket också ger upphov till illaluktande andedräkt.

Uteslut sjukdomar

Men illaluktande andedräkt kan också bero på allvarligare tillstånd som vissa sjukdomar, inflammationer i svalg, bihålor och tonsiller, magsår samt vid halsbränna och feber. 

Och har du visdomständer som krånglar kan det vara värt att kolla upp om de bör tas bort, då även de kan orsaka dålig lukt.

Använder du tandprotes bör du se till att den alltid är ren och fräsch och inte äldre än 5 till 7 år. Annars är risken stor att den orsakar dålig lukt i munnen.

  1. Borsta tänderna noga morgon och kväll – helst med en eltandborste som kan ha lättare att komma åt även i små skrymslen längst in i munnen.
  2. Använd tandtråd en gång per dag – det förhindrar även tandlossning på sikt.
  3. Skrapa tungan med tungskrapa några gånger i veckan. Det kan nämligen bli beläggningar på tungan som gynnar bakteriebildning och luktar illa.
  4. Besök regelbundet en tandhygienist som bland annat tar bort plack.
  5. Tugga sockerfritt tuggummi eller sugtabletter när behovet sätter in. Det stimulerar nämligen salivproduktionen vilket är bra då torr mun ofta är upphov till bakteriebildning. Det finns också olika zinkpreparat som kan binda de illaluktande svavelföreningarna.