Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Trött kvinna med telefon på sängen Bild:

Här är världens lataste länder

Världens hittills största studie avslöjar

Vi har länge hört att stillasittandet är vår tids folksjukdom. Vårt liv framför datorer och smartphones är inte bra för oss, enligt forskare och läkare. Det här är ett problem världen över och nu visar en studie vilket land som rör sig minst – och mest.

Publicerad 2017-07-18 | Vardagspuls

Vet du hur många steg du tar på en dag? Kanske har du full koll, tack vare stegräknare som finns i många smarta telefoner. Om du inte redan vet så är det bra om du börjar ha koll på det, de allra flesta rör sig nämligen för lite. Enligt en del ska man gå 10 000 steg per dag, men det är nog inte många av oss som når upp till det målet. Stegräknare i telefoner har nu också hjälpt forskare att kartlägga vilka av världens länder som är de lataste.

Invånarna i Hong Kong rör sig mest

I studien har forskare samlat data från över 700 000 personers smarta telefoner för att kunna kartlägga vilka länder som rör sig mest – och minst. Allra mest rör sig invånarna i Hong Kong som i snitt tar 6 880 steg varje dag. Allra minst rör sig invånarna i Indonesien som bara kom upp i 3 513 steg. 

Sverige bäst av de nordiska länderna

Personerna man kartlagt kommer från 46 länder och aldrig tidigare har man gjort den här typen av studien med så många deltagande. Vårt eget land ligger på plats nummer 7 med 5 863 steg, alltså drygt 2 000 färre än ettan Hong Kong. Dock är Sverige i topp av de nordiska länderna som deltog i studien. Danmark ligger på plats nummer 15 med 5 263 steg. Ingen av länderna kommer upp i de rekommenderade 10 000 stegen, så kanske är det dags att börja öka tempot lite mer! 

Hela listan – här rör sig befolkningen minst och mest

 1. Hong Kong, 6 880
 2. Kina, 6 189
 3. Ukraina, 6 107
 4. Japan, 6 010
 5. Ryssland, 5 969
 6. Spanien, 5 936
 7. Sverige, 5 863
 8. Sydkorea, 5 755
 9. Singapore, 5 674
 10. Schweiz, 5 512
 11. Tjeckien, 5 508
 12. Storbritannien, 5 444
 13. Italien, 5 296
 14. Irland, 5 293
 15. Danmark, 5 263
 16. Ungern, 5 258
 17. Polen, 5 249
 18. Norge, 5 246
 19. Tyskland, 5 205
 20. Finland, 5 204
 21. Chile, 5 204
 22. Frankrike, 5 141
 23. Nederländerna, 5 110
 24. Turkiet, 5 057
 25. Israel, 5 033
 26. Taiwan, 5 000
 27. Belgien, 4 978
 28. Australien, 4 941
 29. Canada, 4 819
 30. USA, 4 774
 31. Thailand, 4 764
 32. Rumänien, 4 759
 33. Portugal, 4 744
 34. Mexico, 4 692
 35. Nya Zeeland, 4 582
 36. Förenade Arabemiraten, 4 516
 37. Grekland, 4 350
 38. Egypten, 4 315
 39. Indien, 4 297
 40. Brasilien, 4 289
 41. Qatar, 4 158
 42. Sydafrika, 4 105
 43. Filipinerna, 4 008
 44. Malaysia, 3 963
 45. Saudiarabien, 3 807
 46. Indonesien, 3 513

Källa: Daily Mail, MåBra