Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Harold är med sina 96 år världens äldsta barn Bild: Skärmdump Jamaica Observer

Harald, 96, tros vara världens äldsta barn

Mamma Violet är 116 år gammal

Harold Fairweather är med sina 96 år förmodligen världens äldsta barn. Och hans mamma? Jo, hon är 116 år och förmodligen en av världens äldsta människor. Fisk och mycket frukt kan vara hemligheten bakom hennes höga ålder.

Publicerad 2016-10-28 | Vardagspuls

I Duanvale på Jamaica bor 96-åriga Harold Fairweather och hans 116-åriga mamma Violet Mosse Brown, född år 1900. Sonen, som tidigare medverkat i artiklar i tidningen Jamaica Observer, bodde några år i England men har nu återvänt hem för att få vara tillsammans med sin mor.

Äter gärna fisk och fårkött

För Jamaica Observer berättar sonen Harold att hans mamma, som får mycket stöd av sina vänner och släktingar, föredrar små måltider.

– Hon tycker om fisk och fårkött. Ibland äter hon kofot (läs: klöver. Reds. Anm) men hon äter inte fläsk eller kyckling. Några andra favoriter är sötpotatis, potatis, brödfrukt och frukt, speciellt apelsiner och mango, säger Harold Fairweather.

Och familjen? Den fortsätter att växa. Barnbarn och barnbarnsbarn finns nu spridda över hela världen.

Med sin höga ålder tros mamma Violet Mosse Brown vara en av världens äldsta nu levande människor.

Japan är det land i världen som har flest superhundraåringar, det vill säga människor som är över 110 år gamla.

Källa: Jamaica Observer.