Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

mobiltelefon Bild: Erik Mårtensson/TT, Johnér Bildbyrå

"Hellre avstå från sex än från mobiltelefonen"

Undersökning visar att luren tar allt större plats

Mobiltelefonerna tar allt större plats i våra liv. Var tredje svensk ägnar mer tid åt sin smartphone än åt sin partner, enligt en undersökning.
Och 20 procent skulle hellre avstå från sex i tre månader än vara utan mobiltelefonen…

Publicerad 2015-05-27 | Vardagspuls

Nu för tiden pratar man rent av om mobilberoende som en folksjukdom.

Och att mobiltelefonen tar stor plats i våra liv bekräftas av en nordisk undersökning som telefontillverkaren Samsung har beställt. Det är 1 000 svenskar som svarat på frågor om hur vi ser på telefonerna och hur de påverkar oss socialt.

Viktigare för kvinnorna

Men det skiljer en hel del i svaren beroende på åldersgrupp och det finns också stora skillnader mellan könen.

Äldre personer kollar exempelvis inte sin mobiltelefon lika ofta. Och 45 procent av männen svarar att de inte kan leva utan sin telefon, medan 61 procent av kvinnorna anser att den är livsnödvändig.

I undersökningen ställdes avslutningsvis frågan - sex eller telefonen? 76 procent av männen väljer bort telefonen i tre månader för att fokusera på partnern. 64 procent av kvinnorna gör samma val. Värt att notera här: dubbelt så många kvinnor som män är osäkra och svarar "Vet inte" på den frågan.

Källa: Sverigesradio.se, TT, SVD