Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Nu blir det gratis för alla flickor och kvinnor i Sverige att göra cellprov. Varje år drabbas cirka 560 kvinnor av livmoderhalscancer eller som det också heter cervixcancer Bild: Mostphotos

Hillevi Wahl: Fira din inre flicka med ett cellprov

Varje år drabbas cirka 560 kvinnor av livmoderhalscancer

Lagom till Internationella flicka-dagen blir det gratis för alla flickor och kvinnor i landet att ta cellprovet. Vardagspuls hälsoinspiratör Hillevi Wahl skriver om varför det är så viktigt att ta det där cellprovet – och varför det behövs en dag för världens alla flickor!

Publicerad 2017-10-10 | Hillevi Wahl

Den 11 oktober, är det den Internationella flicka-dagen. En dag som kom ur flickornas egen önskan om att få uppmärksammas mer och lyftas upp på agendan. Lagom till flickadagen kom beskedet att det blir gratis att ta gynekologiskt cellprov i hela landet. Äntligen! Hurra! Bara det är värt att fira. Varför? För att antalet kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer har halverats sedan 1970-talet, tack vare provtagningarna.

Ingen av oss tycker väl att det är särskilt festligt och tjosan hejsan att gå dit och göra dem – men de räddar mitt liv. Och ditt. Så vi gör det bara. Om vi har råd. Nu har vi det. Så nu kan vi checka av det på vår to-do-lista. Eller Ta-dah!-lista som jag har börjat göra. (Låter mycket roligare.)

Jag har länge varit stolt ambassadör för Plan Sverige – inte för att jag är någon sorts god människa, utan för att de gör ett förbaskat bra jobb med att lyfta fram tjejers rättigheter.

Vi har en del att jobba med!

 • Varje år föder 16 miljoner tonårsflickor barn. Minst 2 miljoner flickor under 15 år föder barn varje år. Barn ska inte tvingas föda barn.
 • Varje år dör 70 000 flickor under 18 år i komplikationer på grund av graviditet och förlossning.
 • 1 av 10 flickor under 20 år har blivit utsatta för sexuellt våld.
 • Nästan 50 000 flickor tvingas in i barnäktenskap varje dag.
 • 62 miljoner flickor går inte i skolan.
 • Tre miljoner flickor könsstympas varje år.

Det kan kännas som ett tredje-världen-problem. Men vi behöver varenda flicka. Vi behöver deras hjärnor, deras lust och nyfikenhet, deras kreativitet och uppfinningsrikedom, deras drömmar, deras driv och insikter, deras kvinnlighet och deras befriande skratt - om vi ska kunna rädda den här världen.

Vi kan inte ha mammor som dör unga. Det sätter sig i barnen DNA, det blir trauman som ärvs i generation efter generation.

Vi kan inte slösa bort halva världens befolkning på gamla unkna fördomar om att flickor inte ska gå i skolan. Kunskap är makt. Maktlösheten gör oss deprimerade. Skaffa dig kunskap och gör det du kan, så mår du bättre.

Så vad kan du göra? Du kan gå och göra ditt cellprov. Marsch pannkaka – och tacka alla kvinnor före dig som ger dig den möjligheten gratis. Tack! Du kan stötta unga tjejer. Du kan lyssna när de talar. Du kan fråga om deras drömmar. Och du kan fråga om sexuellt våld. Det är inte de som ska behöva berätta för oss – det är vi som ska fråga.

Du kan våga stå upp för dina egna rättigheter, så de ser en förebild i dig. Vi behöver alla sorters kvinnor. Alla sorters flickor. Och fira din egen inre flicka i dag på internationella flickadagen – inte med någon förbaskad kletig kanelbulle – utan dans och skratt och spontansång som hörs ut på gatan. Det behöver inte ens låta bra. Sjung och dansa för att du kan. Får lov! Ta plats! Äg ditt liv. Och lyft gärna någon ung tjej lite extra i dag.

5 fakta om 
livmoderhalscancer/cervixcancer

 1. I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus, HPV, så kallat mänskligt vårtvirus. Varje år får drygt 560 kvinnor diagnosen.
 2. Cellprov tas för att tidigt kunna upptäcka och behandla förstadier till livmoderhalscancer.
 3. Medelåldern för en kvinna att insjukna i livmoderhalscancer
är cirka 55 år och en fjärdedelär yngre än 40 år.
 4. Från 2012 erbjuds alla flickor i årskurs fem eller sex kostnadsfri vaccination mot de HPV-virus som kan orsaka cellförändringar. Tack vare gynekologiska cellprovtagningar av kvinnor i åldrarna 23–60 år har antalet som insjuknar i livmoderhalscancer halverats sedan 1970-talet.

Källa: Cancerfonden