Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

honung te förkylning Vardagspuls Bild: Johnér

Forskare: ”Honung kommer snart ersätta antibiotika”

6 goda anledningar att byta sockret mot honung

Att honung är nyttigare än socker visste du kanske redan. Men visste du att honung har starka antibakteriella egenskaper? En ny studie har fått forskaren Tobias Olofsson att tro att honungen snart kan ersätta antibiotika. Men de goda egenskaperna kan försvinna om du häller det i hett vatten.

Publicerad 2015-08-19 | Senast ändrad 2017-01-17 | Vardagspuls

Tobias Olofsson är forskare vid Lunds universitet och upptäckte för tio år sedan tillsammans med forskarkollegan Alejandra Vásquez förekomsten av bins mjölksyrabakterier i färsk honung. Det handlar om 13 olika bakterier som bara finns i bins honungsmagar och ingen annanstans på jorden, Dessa visade sig ha starka antibakteriella egenskaper och var dessutom effektiva mot antibiotikaresistenta bakterier. Det gjorde att de började hoppas på att honung en dag skulle kunna ersätta antibiotika.

– Nu är vi snart där. Hade man upptäckt honungens mjölksyrabakterier samtidigt som penicillinet hade man valt den här vägen i stället. Skillnaden är att de levande bakterierna i honung känner av vad som hotar dem och kan skapa upp emot 100 olika antibakteriella ämnen – inklusive antibiotika, säger Tobias Olofsson till Vardagspuls.

Forskarna har redan slagit fast att bakterierna i honung kan hjälpa till i läkningen av sår på hästar. Studier på människor och för invärtes bruk har avslutats men eftersom studien inte ännu offentliggjorts är Tobias Olofsson förtegen om resultaten.

– Allt jag kan säga är att det har gått väldigt bra. Det fungerar även på människor, säger han.

Effektiv mot alla bakterier

Sedan upptäckten av de nyttiga bakterierna har forskningen kring honungens antibakteriella egenskaper gått stadigt framåt. Hittills har man inte hittat någon sjukdomsbakterie skadlig för människan som färsk honung inte har lyckats döda.

– När jag säger att honung är effektiv mot alla skadliga sjukdomsbakterier så menar jag verkligen alla. Vi har förstås inte hunnit testa honungens mjölksyrabakterier på alla slags bakterier än, men har genom att samarbeta med sex internationella sårcentrum kunnat testa alla släkten och många arter av bakterier, säger Tobias Olofsson.

Den antibakteriella effekten är som starkast i den färska vildhonungen, som fortfarande innehåller levande mjölksyrabakterier från bina. Men även mogen honung, den som du kan köpa i en vanlig mataffär, har en mindre bakteriedödande verkan.

– Rester av de ämnen som bakterierna bildat och krigat med finns kvar även i vanlig honung som du kan köpa i affären. Men den är bara tio procent så effektiv som riktigt färsk honung. Mjölksyrabakterierna dör redan efter någon vecka, säger Tobias Olofsson.

Därför ska du äta mycket honung

1. Antibakteriella egenskaper

Honung har använts som naturmedicin i många kulturer under årtusenden. Och det är inte konstigt – modern forskning har visat på flera antibakteriella egenskaper hos färsk honung. Hittills har man inte hittat någon skadlig sjukdomsbakterie som mjölsyrabakterierna i färsk honung inte kunnat döda.

2. Fullt av nyttigheter

Sackaros kallas ibland för "tomma kolhydrater". Detta eftersom det är en sockerart som ger energi men som saknar näringsinnehåll. Honung däremot är fullproppat med sådant som kroppen behöver, som proteiner, vitaminer, antioxidanter och mineraler.

3. Bättre energi

Bina tillsätter ett enzym till nektarn som omvandlar sackarosen (den sockerart som finns i vitt socker) till glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker). Dessa två sockerarter är nyttigare och våra kroppar kan använda dem direkt.

4. Sötare än socker

Honung smakar sötare än vanligt socker och därför behöver du inte använda lika mycket av det för att stilla ditt sötsug. Prova att använda en mindre mängd honung i stället när du vanligtvis skulle använda socker.

5. Lägre GI

GI, eller glykemiskt index, är ett mått på ett livsmedels effekt på blodsockervärdet. Honung har ett lägre glykemiskt index än socker. Det gör att honung är ett särskilt bra alternativ för till exempel de som lider av åldersdiabetes.

6. Naturlig hostmedicin

Brukar du också dricka te med honung när du är förkyld? Om inte kan det vara värt att prova. En studie genomförd vid en barnläkarklinik i Pennsylvania, USA, har visat att en till två matskedar honung lindrade besvären för barn som lider av natthosta. Men tänk på att inte använda för varmt vatten – värmer du upp honungen över 40 grader riskerar du att "döda" flera av honungens nyttiga ämnen.

Källor: Lunds universitet, Microbiology, Läkartidningen, svenskabin.se