Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Shinrin yoku i Sverige Bild: Mostphotos

I Japan skrivs skogspromenader ut på recept

Shinrin-yoku eller ”skogsbad” – så fungerar det

Skogen är full av nyttigheter, som svamp och bär, men visste du att skogen i sig är nyttig? Bara av att vara i den kan massor av hälsosamma effekter uppstå. Därför har man i Japan och Korea börjat skriva ut skogspromenader på recept.

Publicerad 2017-03-30 | Senast ändrad 2017-08-07 | Vardagspuls

Att det är nyttigt att promenera i skogen känner du säkert till. Men visste du att i Japan och Korea är skogspromenader en del av det statliga vårdsystemet? De kan till och med skrivas ut på recept!

Fenomenet kallas på japanska för "shinrin-yoku", vilket kan översättas till att ta ett "skogsbad" eller "ett dopp i skogen", och går ut på att genom att fokusera på de sinnliga upplvevelserna i skogen förbättra sin psykiska och fysiska hälsa.

En japansk studie från 2010 visar att de som går i skogen får lägre blodtryck, hjärtrytm och nivåer av stresshormonet kortisol i saliven jämfört med de som rör sig genom en stadsmiljö. Studier har också visat immunförsvaret kan stärkas av skogsutflykter eftersom de vita blodkropparna blir märkbart fler efter en längre skogsutflykt. Efter tre dagar och två nätter i skogen hade studiedeltagarna ökat sina vita blodkroppar med hela 50 procent.

De bästa promenaderna väljs ut

Men det är inte vilka skogspromenader som helst som används i medicinskt syfte. De stigar och leder som patienter blir ordinerade att gå är noggrannt utvalda och måste bevisas ha särskilt hälsosamma effekter. I Japan får testpersoner gå olika skogspromenader för att sedan lämna blodprov. Om ökningen av vita blodkroppar är tillräckligt stor kvalificerar den som en shinrin-yoku-promenad.

Till skillnad från många andra utflykter i skogen är det de terapeutiska aspekterna som ska stå i fokus inom shinrin-yoku. Du ska inte leta svamp och bär, inte campa eller ha ett specifikt utflyktsmål och helst gå ensam – målet är att helt enkelt vara i och ta in naturen.

Hur fungerar det?

Men vad är det som händer i kroppen när du befinner dig i skogen? Var kommer alla de hälsosamma effekterna ifrån? Forskarna har olika teorier.

När vi andas i skogen får vi i oss fytoncider, ett ämne som växterna runt omkring oss utsöndrar. En del menar att dessa kan ha avslappnande effekter, men det har inte kunnat bevisas i labbtester.

En annan teori är att det är den känsla av förundran som kan väckas av naturen som ger de hälsosamma effekterna. Liknande effekter har kunnat uppmätas hos astronauter som sett jorden ovanifrån. Det kan alltså vara de positiva känslor som naturen väcker som leder till bättre hälsa.

Lär dig mer om hur din kropp fungerar – prenumerera på Vardagspuls kostnadsfria nyhetsbrev!

Källor: Washington Post, US National Library of Medicine