Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

barn i jul Bild: Johnér

Inget barn ska behöva ha ångest på julen

Bris har öppet för barnen hela julhelgen

Det finns barn som inte längtar till julen.
Kanske för att skolan stänger – utan att det finns något att göra på fritiden, eller någon att umgås med. Eller för att det blir obehaglig stämning i familjen när alkoholen flödar över julhelgen.
Inom Bris är detta extra tydligt – många barn hör av sig under jullovet.

Publicerad 2015-12-15 | Vardagspuls

”Hejsan, hoppsan, fallerallera, när julen kommer ska varenda unge vara gla´...”
Men det är inte alla barn som ser fram emot julen. Tvärtom, har flera ångest inför julhelgen när det inte finns någon skola eller fritids att gå till och dagarna blir långa och ensamma.

Det här är något som Bris – Barnens rätt i samhället – är väl medveten om och ser mycket av.
– Inför julen är de oroliga för att föräldrarna ska dricka och efter jul berättar de att föräldrarna druckit för mycket och att julen blivit förstörd. Barnen kan också ha blivit utsatta för våld eller sett när en förälder blivit det, säger Eva Waltré, chef för Bris stödverksamhet, till TT.

Två år i rad har Bris-telefonen BRIS 116 111 och Bris-mejlen haft öppet hela julen. Förra julen hörde 263 barn av sig.
– Det är svårt att gå hem till en kompis under julhelgen, alla är hemma med sina familjer. Skolan och elevhälsan har stängt och det är svårt att få kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Barn som har det tufft är väldigt utelämnade under julhelgen, säger Eva Waltré.

Är du orolig för att något barn i din omgivning far illa så kan även du som vuxen kontakta Bris. Läs mer här.

MER:

Skänk ett bidrag i jul

Vill du stödja Bris verksamhet så att ubildade kuratorer finns till hands i juletid – så här kan du hjälpa