Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

visdomsord med pepp Bild: Johnér

Peppiga listan med kloka ord och levnadsmotton

Lever du efter ett motto?

På nätet snurrar den ena bilden med visdomsord efter den andra. Inte sällan härstammar dessa från någon som sagt något klokt eller ett känt motto i livet. Här är listan full med pepp och kloka ord.

Publicerad 2015-08-05 | marten@vardagspuls.se

Den romerska kejsaren Ceasar var inte bara bra på bevingade ord, vem har inte lugnt konstaterat någon gång att ”tärningen är kastad”?
Han insåg också att han behövde en regelbunden reality check för att ha fötterna hyfsat på jorden.
Inte minst när han åkte triumfvagn genom Rom med tusentals människor som hyllade sin ”gud”. En av hans slavar rabblade under färden hans motto ”kom ihåg att du är dödlig” (Memento mori) i örat på kejsaren. Att inte hålla ryggen fri hade annars varit ett alternativt motto i just Ceasars fall.

Har du inget eget livsmotto eller devis du brukar följa kan du inspireras av andras inspirerande ord och därifrån hitta din egen röda tråd.


Här är dagens mest peppande lista full med visdomsord:

”Bli aldrig tjock”

Kate Moss

 ”Live your life be free”

Belinda Carlisle 

”Live and learn”

Maria Montazami

”För Sverige i tiden” 

Kung Carl XVI Gustaf

”Är du väldigt stark måste du vara väldigt snäll”

Bamse

”Ångra inte det du gjort utan bara det du inte gjort”

Okänd

”Det är aldrig för sent att ge upp”

Ronny Eriksson

”Allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du göra mot dem”

Ungefärlig tolkning av Gyllene regeln

”Du lever bara en gång men om du gör det rätt så räcker det”

May West

”Ett gott skratt förlänger livet”

Jim Henson, skapare av Mupparna

”Den som väljer sin egen väg behöver ingen karta”

Drottning Kristina

”Lämna toaletten i samma skick som när du kom”

På en toadörr i en skola

”Life is like riding a bike to keep your balance you must keep moving”

Albert Einstein

”If you work really hard and are kind amazing things will happen”
”I don’t think of work as work and play as play – it’s all living”

Richard Branson

”En dag ska vi alla dö, alla andra dagar ska vi det inte”

Jan Stenmarck

”Without pain, without sacrifice we have nothing”

Tyler Durden, Fight Club

”Förundras över allt, även det vardagliga”

Carl von Linné

”Räkna inte dagarna som går, räkna kyssarna du får”

Evert Taube

"My mama always used to tell me. If I cant find someting to live for, best I find someting to die for " 

Tupac

”If you can dream it you can do it”

Walt Disney

”Keep your friends close but your enemies closer”

Gudfadern