Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Jessica Andersson, artist. Bild: Press

Jessica Andersson trivs med normal vardagspuls

”Det är skönt att landa hemma”

Hon är aktuell i Melodifestival-finalen med låten ”Can’t hurt me now”. Jessica Andersson får energi av att stå på scenen – men när hon vill koppla av trivs hon bäst med en god bok.

Publicerad 2015-03-04 | Vardagspuls

Vad ger dig hög puls?
– Jag får positiv energi av mitt jobb. Jag älskar mitt jobb och är otroligt tacksam att få göra det jag gör och som jag drömde om som barn. Jag hämtar energi från familj och vänner. Jag umgås mycket med mina vänner, äter middagar tillsammans nästan varje dag. Jag trivs i en normal vardagspuls.

Vad ger dig låg puls?
– Det är skönt att landa hemma, det är en stor kontrast mot jobbet. Jag läser mycket böcker. Jag har alltid varit en bokmal och läst massor av böcker, det ger mig välbefinnande och låg puls. Där hittar jag lugnet, om jag hittar en bok som fängslar mig.

Vad får dig att må bra?
– Jag går gärna på promenader och tränar för att hitta ett lugn. Inte för att det ger mig låg puls utan för att det är bra för mina tankar och för själen.

Hur laddar du inför mello-finalen?
– Jag pendlar mellan att känna att det känns lugnt till att vara ett fullständigt nervvrak. Då går pulsen upp och jag börjar komma in i tävlingsmodet. Jag vill gå in på arenan och göra ett ännu bättre jobb än i Göteborg, där gick det ju jättebra. Jag är sugen, det ska bli kul.