Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.


Se sjukgymnasten Jessica Parnevik Muth testa Kristin Kaspersens rörlighet med den unika metoden.

Jessica Parnevik Muth visar flera övningar som hjälper mot rygg- och nackont. Från Vardagspuls den 30 november.

Ryggont sitter ofta i höften

Sjukgymnasten: ”Vi symptombehandlar för mycket”

Har du ont i ryggen? Det behöver inte betyda att att problemet sitter där. Sjukgymnasten Jessica Parnevik Muth menar att man ofta behandlar symptomen istället för själva orsaken till värken.

Publicerad 2015-11-30 | Vardagspuls

Sjukgymnasten Jessica Parnevik Muth är specialiserad på biomekanik och i många år studerat om hur kroppens olika leder och muskler samverkar, från fot till nacke. Hon menar att det är alldeles för vanligt att vi behandlar symptomen istället för orsaken till värk. 

– Jag kan inte säga hur det ser ut generellt, men bland mina patienter kan jag tydligt se att ryggont oftare beror på nedsatt rörlighet i höfterna, ändå behandlar vi ofta där det gör ont. Det leder till att många har ont i onödan, säger Jessica Parnevik Muth.

Ny metod

Jessica har tillsammans med forskarkollegorna Ola Eriksrud, assisterande professor i biomekanik, och Ali Ghelem, personlig tränare, utvecklat ett testsystem, kallat 1080MAP, för att mäta en persons rörlighet och stabilitet tredimensionellt. Genom att testpersonen står på ett ben i taget på en matta och sträcker sig i olika riktningar kan man rita upp en "rörelsebubbla" och se om kroppen är mindre rörlig i en viss riktning. Det är vanligt att man undersöker rörligheten med patienten liggande på en brits, men kroppen fungerar helt annorlunda i stående menar Jessica Parnevik Muth.

– Kroppen reagerar ju på tyngdkraften och påverkar kroppen helt annorlunda när den står upp. Dessutom är kroppen sammanlänkad. Om man har ont i till exempel ländryggen borde man i första hand tänka: vad kompenserar den för? Vilken del av kroppen gör inte det den ska i rörelsen? säger hon.

Rör på dig

Ryggont är en av de vanligaste åkommorna i Sverige. Och problemet växer, något som till stor del hänger ihop med ett allt mer stillasittande liv enligt Jessica Parnevik Muth. Hennes bästa tips för att slippa värk är att ta reda på den egentliga orsaken till smärtan. Finns det någon svag länk i rörelsekedjan som den onda kroppsdelen kan kompensera för? Men det är också viktigt att vi kan övar upp vår rörlighet och stabilitet i alla riktningar.

– Ta mikropauser. Ställ dig upp och rör på höfterna i sidled, rotation och fram och tillbaka, gärna til musik. Du har ett stort muskelpaket runt höfterna som kan göra en stor del av arbetet i stället för att du ska slita ner lederna som har små muskler. Fungerar höfterna som de ska kan det hjälpa mot ryggont och problem med både knän och nacke. Rörliga höfter kan göra underverk.

Vill du veta mer om metoden?

Metoden som Jessica Parnevik Muth varit med och utvecklat heter 1080MAP. Du kan läsa mer om den här.