Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En ny studie visar att te, kaffe och vin är bra för människans tarmflora Bild: Pixabay

Kaffe, te och vin för en gladare tarmflora

Ny studie på 1100 personer i Holland

Grattis alla kaffe- och teälskare! En ny studie visar att kaffe, te och rött vin kan ge dig en bättre maghälsa. Anledningen? Den bakteriella mångfalden i tarmen ökar.

Publicerad 2016-11-03 | Vardagspuls

Allt du äter och dricker påverkar dina tarmbakterier och därmed din hälsa. Så även en kopp rykande kaffe, te eller ett glas vin och det till det bättre enligt några forskare vid universitetet Groningen i Nederländerna.

Kost och läkemedel påverkar tarmfloran

I en stor studie, som publicerats i Science, lät forskarna kartlägga alla bakterie-DNA för att få detaljerad information om människans bakterietyper.

Genom att ta avföringsprover på 1100 individer kunde forskarna analysera de så kallade mikroberna, bakterier och svampar, som finns i människans tarm och fann att den bakteriella mångfalden ökade hos de som drack kaffe, te och vin.

Forskarna kunde också se att de som regelbundet åt yoghurt och filmjölk hade en större mångfald av goda tarmbakterier.

Sammanlagt lyckades forskarna identifiera 126 olika faktorer som kan kopplas samman med förändringar i den bakteriella mångfalden, däribland faktorer som kost, läkemedel, droger och rökning.

Av studien framgår det inte hur mycket kaffe, te och rött vin personerna i studien drack. Som vanligt är det måttliga mängder som gäller för att de goda effekterna ska uppnås.

Källa: New Hope, Network.

Välj den här färgen på teet om du vill bränna fett

Smarrigt kardemummakaffe

Caffe Latte, ett glas

Barista cappuccino

Chai med skummad mjölk

Fler recept med kaffe hittar du här