Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

kaffe Bild: Johnér

Dina kaffevanor avslöjar din personlighet

Se efter själv om det stämmer

Enligt en ny studie påverkas våra kaffevanor av vår personlighet. Stämmer resultatet på dig?

Publicerad 2016-02-23 | Vardagspuls

Säg mig hur du dricker ditt kaffe och jag ska säga dig vem du är. Inte riktigt, men enligt en färsk studie säger människors kaffevanor mer än du tror om deras personlighet.
I studien som genomfördes vid universitetet i Innsbruck, Österrike tittade forskare på 500 personers favoritmaträtter och -drycker. Sedan gjordes fyra olika personlighetstest på deltagarna i studien. Smakpreferenserna rangordnades och samkördes med personlighetstesterna för att se om det fanns några samband. Det gjorde det.

Svart eller med mjölk?

Ett intressant mönster uppenbarade sig. De personer som hade asociala drag i sin personlighet visade sig föredra starka och bittra smaker, som till exempel kaffe, öl, tonic och rädisor, enligt ScienceDirect. Det fanns till och med ett visst samband mellan psykopatiska drag och att uppskatta bittra smaker.
De kaffedrickare som vill ha mjölk eller socker i kaffet – och som inte alls gillade bittra smaker – visade sig däremot i större utsträckning vara vänliga, medkännande och samarbetsvilliga personer.

Kulturella skillnader

Att det kan finnas kopplingar mellan smakpreferenser och personligheter är långt ifrån ett nytt forskningsområde. Tidigare stuider har visat på att de som ogillar bittra smaker oftare är känslosamma individer och att unga extroverta reagerar mindre på syrliga smaker, som citron.
Studiens resultat bör dock tas med en nypa salt eftersom smakpreferenser också påverkas av den omgivande kulturen och tidigare erfarenheter hos personerna som deltar i den. Forskarna lade också märke till att åsikterna gick isär om vilken mat som var bitter. Så att du dricker ditt kaffe svart behöver nödvändigtvis inte betyda att du är en psykopat...

Vad tror du, kan våra smakpreferenser säga något om vår personlighetstyp? Stämmer forskarnas resultat in på dig? Hör av dig till oss och berätta!

Källor: ScienceDirect, Expressen