Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

nyfödd Bild: Johnér

Kejsarsnitt försämrar barnets tarmflora

Forskare: Mammans avföring ger nyfödda bättre immunförsvar och skyddar mot allergi

Hur vi föds har betydelse för risken att utveckla olika sjukdomar senare i livet. Det här visar flera studier. Barn som föds med kejsarsnitt riskerar exempelvis att få sämre bakterieflora och ökad risk för astma. Men en ny studie visar att det här kan förhindras – om barnet smetas in med mammans bakterier direkt efter förlossningen.

Publicerad 2016-03-06 | Vardagspuls

Tarmsjukdomar och flera immunologiska sjukdomar som astma och eksem – det  är exempel på problem som barn födda med kejsarsnitt kan få. Detta på grund av att de får en mindre optimal bakterieflora vid födseln än om de skulle ha fötts vaginalt. Det säger överläkaren och professorn Mikael Norman till Dagens Nyheter.

Och det finns flera forskningsresultat som tyder på det här. Bland annat en studie vid Linköpings universitet där en av professorerna bakom studien säger till tidningen Forskning och framsteg att skillnaden är dramatisk.

Det finns alltså ett syfte med att barnet föds intill ändtarmen. Nyfödda behöver nämligen mammans tarmbakterier för att få en bra tarmflora och inte bli allergiska.
– Tarmbakterierna behövs för att immunsystemet hos babyn ska börja utvecklas. Det gör oss resistenta mot andra bakterier och förhindrar att man blir allergisk mot födoämnen, pollen och mögel, säger Lars-Åke Hanson, professor i klinisk immunologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, till Aftonbladet

Allt fler väljer kejsarsnitt

Samtidigt väljer allt fler kvinnor att föda med kejsarsnitt ­ – den vanligaste orsaken beror på förlossningsrädsla. På trettio år har kejsarsnitten ökat från 5,3 procent till närmare 17 procent skriver Läkartidningen.
Men det är inte bara förlossningsskräck som ligger bakom ökningen. Runt en tredjedel av ökningen beror på att mammorna blir allt äldre och mer överviktiga – och att äldre kvinnor oftare har diabetes eller högt blodtryck. Det här skriver Forskning och framsteg.

En lika stor andel av ökningen beror enligt samma undersökning på att man med ultraljudsundersökning kunnat se att barnen inte växte som de skulle eller att moderkakan inte fungerade, skriver tidningen.

Och fler kejsarsnitt gör alltså att många nyfödda i dag knappt får i sig några tarmbakterier vid födseln. I stället får barnet stafylokocker från mammans och sjukhuspersonalens hud enligt professor Lars-Åke Hanson. Han berättar för Aftonbladet att en studie gjord i Göteborg visar att 16 procent av de undersökta barnen hade stafylokocker i tarmen tre dagar efter födseln. Sex månader senare hade uppemot 70 procent av bebisarna kvar stafylokocker i tarmen. Och den här förändrade tarmfloran kan enligt Lars-Åke Hanson ha ett samband med att allergier i västvärlden ökar.

Här kan du läsa alla våra artiklar om astma

Smetar in barnet med mammans bakterier

Men en amerikansk studie som Dagens Nyheter har skrivit om, visar att mammans bakterier kan föras över till barnet efter en kejsarsnittsförlossning – genom att vårdpersonalen helt enkelt smetar in babyn med mammans vaginala bakterier direkt efter födseln. I studien fick fyra av elva barn som föddes med kejsarsnitt mammans bakterier insmorda. Och efter en månad hade de barn som exponerades för bakterierna en bakterieflora som mer liknade barn som fötts vaginalt. Överläkare Mikael Norman betonar att det var en liten studie, men säger ändå till Dagens Nyheter att han tycker resultatet är intressant.
– Det verkar som att man kan få till en mer normal hud- och tarmflora hos barn som föds med kejsarsnitt genom att donera mammans bakterier från förlossningskanalen.

MER: Så kommer du igång med träningen efter förlossningen

Förlossningsskräck

En stor svensk studie visar att 8,2 procent av kvinnor som befinner sig i mitten av sin graviditet, vill förlösas med kejsarsnitt, enligt Läkartidningen. Den vanligaste orsaken till att vilja föda med kejsarsnitt är svår förlossningsrädsla.

Antalet kvinnor som söker hjälp på grund av förlossningsrädsla har ökat och särskilda mottagningar för förlossningsrädda kvinnor har inrättats vid de flesta av landets sjukhus. De kallas ofta Auroramottagningar.

Källa: Läkartidningen