Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Gravid kvinna Bild: Mostphotos

Koffein vid graviditet ökar risken för övervikt hos barn

Även måttligt koffeinintag påverkar

Att det kan vara bra att se över sitt koffeinintag som gravid har länge varit känt. Livsmedelsverket rekommendation är 3 koppar kaffe eller sex koppar svart te men ny forskning visar att det kan finnas anledning att ge striktare rekommendationer.

Publicerad 2018-04-25 | Vardagspuls

Forskare manar nu till ökad försiktighet vad gäller gravidas konsumtion av koffein. En ny studie visar att ett koffeinintag motsvarande en till två koppar kaffe är relaterat till barnets risk för fetma och övervikt i skolåldern.

Forskningen är gjord vid Sahlgrenska akademin i samarbete med Folkhelseinstituttet i Norge. Det är en av världens största hälsoundersökningar av gravida och 50 943 gravida kvinnor har deltagit i studien.

Ökar risken för diabetes

Resultaten av studien visade att barnen till de mammor som konsumerat koffein under graviditeten hade större risk att drabbas av fetma eller övervikt. Barnen följdes upp till åtta års ålder. När barnen var fem år jämförde man andelen barn som var överviktiga och feta hos de kvinnor som hade haft lägst och de som hade haft högst koffeinintag under graviditeten. Hos de som hade haft högst koffeinintag var andelen barn som var feta eller överviktiga fem procent fler. Övervikt i barnåren har samband med typ-2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet.

Mer restriktiva rekommendationer

Studien visade också på samband mellan koffein och övervikt eller fetma hos de kvinnor som följt nuvarande rekommendationer från Livsmedelsverket.

– Det kan finnas en anledning att vara striktare än det som rekommenderas. Koffein är ju inget som man måste få i sig, säger Verena Sengpirel, docent inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin till forskning.se.

Rekommendationen i dag är 300 milligram per dag. Det motsvarar tre koppar kaffe, sex muggar svart te eller tre burkar energidryck på 2,5 deciliter.

Kaffe spelar störst roll i Norden

Två tidigare studier stödjer resultatet från den här även om de studierna innefattade både färre personer och färre koffeinkällor. Förutom kaffe och te har även energidrycker, choklad och andra källor inkluderats i studien.

I Norden får vi den största delen koffein via kaffe medan i England är det svart te, men det finns också en annan stor källa till koffeinintag som man tidigare inte inkluderat i studien.

– Ser man till gruppen yngre handlar det mer om energidrycker, säger Verena Sengpiel.

Enligt Verena Sengpiel behövs fler studier innan man vet vad dessa fynd innebär men hon anser ändå att koffein är en substans man kan välja att minska eller avstå från under graviditeten.