Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

sommarlugn Bild: Johnér

Så varvar du ner inför semestern

Christina Stielli ger dig råd för en stressfri julledighet

Första dagen på semestern men hjärnan går fortfarande på högvarv. Kanske måste du till och med ägna första dagarna åt att komma ner i varv. Så behöver det inte vara! Christina Stielli ger här sina bästa tips på hur du varvar ner inför och på semestern.

Publicerad 2017-07-02 | Senast ändrad 2017-12-13 | Agnes Loman

Semestertider ska ju betyda att man faktiskt har lite extra tid. Antingen att slappa framför brasan eller hinna med att träna inför det där loppet du ska åka. Tyvärr kan semestern för många betyda extra mycket stress både innan det är dags och under själva semestern. Christina Stielli är föreläsare och inspiratör med stor erfarenhet av personalansvar och författare som bland annat skrivit boken ”Skapa arbetsglädje”.

– Ett av de vanligaste misstagen man gör är att tänka att man ska ha rent bord när man går på semester. Det är inte hållbart, istället ska man sänka ribban innan semestern och börja varva ner, säger hon. 

Kroppen behöver återhämtning

Enligt Christina Stielli ska nedtrappningen inför semestern börja redan två veckor innan man jobbar sin sista dag. Att inte ta på sig nya arbetsuppgifter och istället fokusera på att avsluta det man redan påbörjat och att sätta ett autosvar på mejlen med den informationen är två saker man kan försöka göra.

– Det är så klart inte alla som har den möjligheten, men kan man så är det bra. För i slutändan så står vi där ändå med en kropp som fungerar som den gör och behöver tid för återhämtning, säger Christina Stielli.

Några andra saker man kan göra för att förbereda kroppen för semester är att ta en längre lunch, ta med familjen på en vinterpromenad och försöka gå hem lite tidigare under den sista veckan.

– Det är viktigt att ta eget ansvar för att varva ner, det är ingenting som händer automatiskt bara för att det står semester i kalendern, råder Christina Stielli.

Kontraster och miljöombyte är viktigt 

Kanske har din semester redan börjat och det är försent att förbereda sig? Det finns några viktiga saker att tänka på även i början av semestern för att kroppen ska få återhämtning.

– De tre första dagarna på semestern är det bra att inte planera in för mycket så man kan varva ner. Hur man bäst varvar ner beror på vad man har för jobb och då kan man tänka på kontraster. Har du ett stillasittande jobb, rör på dig. Har du ett jobb där du är aktivt, gör något lugnt, säger Christina Stielli.

För att få kroppen att varva ner kan man också ge sig själv ett miljöombyte.

– Man behöver inte åka till Maldiverna, det kan räcka med att besöka grannstaden och se något nytt.

Kom överens med chefen

I en tid då alla är uppkopplade och ständigt kontaktbara är det viktigt att veta vad som gäller för din semester. Här tycker Christina Stielli att Sverige har hamnat på efterkälken.

– Det är konstigt att inte fler företag har en tillgänglighetspolicy som finns på många platser i Europa. När du går på semester ska det vara kristallklart vad som förväntas av dig när det kommer till hur tillgänglig du ska vara under din semester, tycker Christina Stielli.

Om du behöver vara tillgänglig kan det vara bra att avsätta en eftermiddag i veckan då du svarar på mejl eller ringer jobbsamtal. Om du inte förväntas göra det här: gör det inte!

– Ta bort jobbmejlen ur telefonen, stäng av ditt mobilsvar. Det tar tid för kroppen att börja slappna av igen om semestern avbryts av jobbet, säger Christina Stielli.

Christinas 8 tips för en lugn semester

  1. Trappa ner på jobbet! Färdigställ påbörjade arbeten och ta inte på dig massa nytt veckorna innan semestern.
  2. Skapa semesterkänsla! Vänta inte med alla vinteraktiviteter till semestern utan ta en promenad under arbetsdagen.
  3. Prata med chefen! Det ska vara tydligt från din arbetsplats vad som förväntas av dig under semestern.
  4. Stäng av jobbmejlen! Om du inte förväntas vara tillgänglig – var inte det.
  5. Planera in tid för ingenting. Låt de tre första semesterdagarna vara rena. Sov länge och vila upp dig.
  6. Miljöombyte och kontraster. Se och gör något helt nytt som inte ingår i din vardagsrutin.
  7. Sammanhängande semester. Det är mer gynnsamt att ha en sammanhängande semester om det går, runt tre veckor eller mer.
  8. Gör saker för din egen skull. Semestern ska vara en egoistisk latperiod. Träna på att ligga på soffan och göra ingenting.