Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

WHO kött cancer Bild: Johnér

Forskare: Kött starkt bidragande till fetma

Nya rön utmanar synen på kost och övervikt

Köttkonsumtionen bidrar starkt till fetma, visar en ny studie. Forskarna bakom studien uppmanar nu att människor begränsar sin köttkonsumtion till 50-100 gram per dag.

Publicerad 2016-08-26 | Vardagspuls

Tappar du inte i vikt trots att du gör allt "rätt" och har dragit ner på kolhydraterna? Nu utmanar en ännu en ny studie den rådande synen på sambandet mellan kost och övervikt.

En grupp australiensiska forskare tror sig ha hittat en ny bov: köttet. Efter att ha jämfört kostvanor och fetma mellan 170 länder kunde man se att sockret bara stod för ungefär hälften av befolkningens övervikt – den andra stora bidragande orsaken var köttkonsumtionen. Ju mer kött vi äter, desto större problem med övervikt får vi, konstaterar forskarna.

Läs också: Det här innehåller köttalternativen

– Om man tittar på olika grupper och BMI så är veganer smalast. Sedan har vi vegetarianer och efter det flexitarianer, alltså de som äter vegetariskt ibland. Högst BMI hittar man hos de som är allätare, säger professor Maciej Henneberg, som ingår i forskargruppen, till Aftonbladet.

Energität näringskälla

Enligt Maciej Henneberg finns förklaringen i livsmedlet, kött är en väldigt näringstät näringskälla, men också i människans evolution. På stenåldern levde vi huvudsakligen av kött och andra animalier som gräshoppor, andra insekter och ägg.

Men för 10 000 år sedan började människan odla grödor. Då anpassade vi oss till att ta upp energi från kolhydrater istället. Bröd, potatis och andra livsmedel som det fanns gott om kunde vi snabbt tillgodogöra oss och överskottet hamnade i levern. Köttprotein, som blivit en bristvara, tog längre tid att bryta ned – och överskottet hamnade istället i kroppens fettreserver.

Läs också: WHO varnar för processat kött

I dag utgör det ett problem eftersom vi redan får tillräckligt med energi från kolhydratkällor och oljor medan köttet skapar ett överskott. Enligt forskarna orsakar detta en stor del av den fetma vi kan se i världen i dag. Forskarna rekommenderar därför att människor ska titta lika mycket på intaget av kött som på sockerintaget och att begränsa köttkonsumtionen till 50 till 100 gram per dag.