Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

kram Bild: Johnér

Kramas för ett friskt hjärta

Stresshormonet sänks – lyckohormonet ökar

Det är inte bara mysigt utan även hälsosamt. Här är anledningarna till att kramas mer.

Publicerad 2016-01-21 | Senast ändrad 2018-01-19 | Vardagspuls

Forskningsresultaten är entydiga. När vi kramas frisätts ”myshormonet” oxytocin vilket i sin tur triggar lyckoämnet dopamin.
Och det drar igång kroppens bromssystem, det parasympatiska nervsystemet vilket både sänker hjärtfrekvensen, blodtrycket och produktionen av stresshormonet kortisol vilket boostar immunförsvaret. Det berättar hjärnforskaren Katarina Gospic.

Kramas länge

Det är alltså beröring som ger oss alla de goda egenskaperna. Men det gäller att kramas i minst 10 sekunder för att få ut så mycket som möjligt av de goda egenskaperna enligt hjärnforskaren.

Så förutom att du har lättare att sålla bort negativa känslor och tankar visar forskningen att oxytocin motverkar inflammationer, påskyndar läkningsprocesser och stimulerar näringsupptag. Det är helt enkelt något livsviktigt i längden.
– Vuxna kan överleva utan mänsklig närhet, men knappast leva, har läkaren och professorn Kerstin Uvnäs-Moberg sagt till nyhetsbyrån TT.

Enligt Kerstin Uvnäs Moberg är beröring lika viktig som mat. I sin bok Närhetens hormon skriver hon hur både barn och vuxna blir gladare och piggare av beröring och att vår tillit ökar och rädslan minskar av oxytocin-hormonet. Och det går lika bra att krama ett husdjur, och då har hundar visat sig vara bäst!

Så här måga gånger i veckan bör ni ha sex för en lycklig relation 

Kramar och beröring...

 1. Ökar ditt välbefinnande då oxytocin och dopamin frisätts.

 2. Sänker blodtrycket och minskar nivån av stresshormonet kortisol, vilket i sin tur minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar
 3. Stärker immunförsvaret

 4. Ökar tilliten och dämpar rädsla

 5. Gör oss mer benägna att interagera med andra

 6. Stärker relationen till personen du kramar

Kramens dag

• Grundades 1986 av amerikanen Kevin Zaborney.

• Syftet var att uppmuntra familj och vänner att kramas ofta. Dagen firas för att uppmärksamma kramars betydelse och för att vi ska få en chans att kramas lite extra.

 • Zaborney underströk dock själv att vissa personer inte känner sig bekväma med att kramas och gav rådet att i osäkra fall alltid ”fråga före kramandet”.

Källa: Nationalhuggingday.com

 Vett & etikett vid kramar

 • Det finns en grundregel; håll till vänster med huvudet. Det innebär höger kind, mot höger kind.
 • Det kan vara mycket personligt med beröring och kräver uppmärksamhet på hur det tas emot.
 • Alla uppskattar inte gesten och vill inte kramas. Tänk på att ”kramkulturen” i vissa länder är helt annorlunda än i Sverige. Även inom Sverige ser det olika ut hur gärna man kramar varandra. Stockholm sägs vara mest kramvänligt.
 • Om du är förkyld bör du avstå från att kramas.
 • Du ska alltid avstå kramandet i affärssammanhang.

 Källa: Vettochetikett.com

12 kramar om dagen

krama en hund

Den amerikanska familjeterapeuten Virginia Satir var övertygad om beröringens positiva effekter. Enligt henne behöver vi 4 kramar om dagen för att överleva – 8 kramar om dagen för att behålla den uppnådda nivån – och 12 kramar om dagen för att växa som människor.

Men för att alla de positiva egenskaperna behöver du kramas i minst 10 sekunder enligt hjärnforskaren Katarina Gospic. Och det går lika bra att krama ett husdjur!

Källa: TT, Katarina Gospic, hjärnforskare