Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Nu förbjuds kroppshetsande reklam i Londons tunnelbana Bild: Skärmdump Huffington Post

Kroppshetsande reklam förbjuds i London

"Kvinnor ska inte skämmas över sina kroppar"

Londons borgmästare tröttnade på reklam som förmedlar osunda kroppsideal och inför därför ett förbud mot kroppshetsande annonsering i stadens kollektivtrafik. – Ingen ska behöva känna sig pressad till att behöva se ut på ett visst sätt medan man åker tunnelbana, säger borgmästaren Sadiq Khan.

Publicerad 2016-06-20 | Vardagspuls

En av huvudfrågorna i borgmästaren Sadiq Khans valkampanj var att förbjuda reklam som spär på orealistiska kroppsideal i kollektivtrafiken skriver Metro. Ett vallöfte som nu alltså blivit verklighet och som kommer att börja gälla från och med juli på stadens bussar, spårvagnar, tunnelbana och gator.

– Som pappa till två tonårsflickor är jag mycket bekymrad över den här typen av reklam som kan förnedra människor, särskilt kvinnor, och få dem att skämmas över sina kroppar. Det är hög tid att detta får ett slut, säger Sadiq Khan i ett pressmeddelande enligt Metro.

För att kontrollera att den reklam som hädanefter sätts upp i kollektivtrafiken inte överskrider de nya reglerna har en speciell reklamgrupp tillsatts.

”Ett fantastiskt initiativ”

Svensk lagstiftning gör det dock omöjligt att fullt ut följa Londons förbud mot kroppshetsande reklam. Svensk Kvinnolobby, som driver kampanjen Reklamera för en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, uppger till tidningen Metro att de tycker att initiativet som tagits i London är fantastiskt och att man hoppas på en liknande reglering i Sverige.

Vilken typ av reklam som ska visas i den svenska kollektivtrafiken är dock upp till varje enskild aktör att avgöra. Stockholms lokaltrafik till exempel har sedan 2005 ett förbud mot könsförnedrande reklam i sin policy men inget specifikt om kroppsideal.