Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Kvinnor i Stockholm är de mest stressade i landet. Det tros bero på att deras arbetsdagar är längre än männens. Bild: Johnér

Kvinnor i Stockholm är mest stressade

Långa arbetsdagar tros vara boven

Nya siffror från Folkhälsomyndigheten visar att stockholmare är de mest stressade i landet. De som drabbas värst är kvinnorna.

Publicerad 2016-12-15 | Alexandra Lönnroth

Den nationella folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten visar att 16 procent av stockholmarna känner sig stressade. Den lägsta siffran finns i Gävleborg, Dalarna och i Norrbotten där 10 procent uppger att de är stressade.

Stress i kollektivtrafiken

Det finns inga studier om varför människor i storstäder är mer stressande än i mindre städer, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och chef för Stockholm Stress Center, till DN.

– Den mest sannolika förklaringen är att storstadsbor har längre resväg gällande tid. Det betyder att det finns mindre tid över till allt annat som ska hinnas med. Förutom det, är tempot högre i storstäder.

Torbjörn Åkerstedt säger att det finns forskning som visar att stressen ökar med antalet individer i kollektivtrafiken.

– För varje station det fylls på med folk stiger adrenalinhalten. När man omges av många människor ökar kraven på den individuella anpassningen. Varje människa har en personlig rymd omkring sig och den blir något hotad när många människor befinner sig på samma plats, säger Torbjörn Åkerstedt.

Kvinnor har längre arbetsdagar

I Stockholm uppger 20 procent av kvinnorna att de känner sig stressade. Förutom detta menar Torbjörn Åkerstedt att kvinnor även är tröttare och har mer ångest än män. Det kan bero på att deras sammanlagda arbetsdag är längre än männens.

– Det rör sig om cirka en och en halv timme om dagen. De har ofta även ledningsansvaret i familjen. Män tar gärna den underordnade rollen i familjen eftersom det innebär mindre ansvar. Då kan man ägna sig åt annat, säger Torbjörn Åkerstedt.

Stressrelaterade sjukdomar står för en stor del av sjukskrivningarna och har gått om muskel– och skelett diagnoser. Det tycker Torbjörn är något oroväckande.

Källa: DN