Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

forskning lat nervsystem Vardagspuls Bild: Johnér

Överläkaren: Kvinnor, lägg er på soffan oftare

Kvinnor slappar för lite, menar en dansk överläkare. Nu uppmanar hon kvinnor att lägga sig i soffan efter arbetsdagen – för hälsans skull.

Publicerad 2015-10-27 | Senast ändrad 2018-03-08 | Vardagspuls

Män är bättre än kvinnor på att slappna av efter avslutad arbetsdag, visar en ny undersökning. Nu uppmanar den danska överläkaren Ane Marie Thulstrup kvinnor att lägga sig i soffan efter arbetsdagen, för att minska stressnivån snabbare och på så sätt förbättra hälsan.

– Stressnivåerna faller ganska snabbt för mannen efter klockan 16 medan kvinnans går ner först runt klockan 22-23, säger Ane Marie Thulstrup, till vardags överläkare vid Arbejdsmedicinsk klink på Århus universitetssjukhus, till dr.dk.

Stora skillnader mellan män och kvinnor

Undersökningen gjordes på så sätt att man jämförde kvinnors och mäns stressnivåer med hjälp av urinprov när de var lediga. Resultatet visade på att kvinnor frotsatte jobba efter arbetsdagens slut, medan män varvade ner tidigare.

– Man måste lära sig själv att fokusera på jobbet när man är där och på familjen när man är hemma. Som det är nu sitter många kvinnor och läser jobbmejl på kvällen och tänker på hemmet när de är på jobbet, säger Ane Marie Thulstrup.

Enligt en undersökning gjord av OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, lägger svenska kvinnor 207 minuter per dag på arbete i hemmet, medan svenska män lägger 154 minuter per dag.
Enligt Ane Marie Thulstrup behöver inte motmedlet mot höga stressnivåer vara enbart ett hälsosamt leverne, med motion och nyttig kost – det kan också vara att lägga sig i soffan mer för att på så sätt öva dig på att sänka stressnivån.

– Slappna av i tio minuter. I värsta fall kan du låta barnen kravla över dig, säger hon.

Överläkaren: Här är bästa träningen mot stress