Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

skinny jeans varning hälsofara läkare Bild: Nyhetsbyrån TT

Läkare varnar för skinny jeans

Kvinna fick nervskador efter knäböj i trendplagget

Trenden med supertajta så kallade ”skinny jeans” håller i sig.
Men nu varnar läkare för de populära jeansen.
En kvinna i Australien har drabbats av nervskador och fått skäras ut ur plagget.

Publicerad 2015-06-23 | Vardagspuls

Läkare har länge flaggat för att muskler och nerver kan komma till skada i det supertrånga trendplagget skinny jeans. Byxorna, som kramar åt benen hela vägen ner till anklarna, utgör därför en hälsorisk.

I The Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry beskrivs ett fall där en australisk kvinna i 35-årsåldern har fått skäras ut ur sina skinny jeans efter att hennes vader svullnat upp. Kvinnan, som har fått vara anonym, hade böjt på knäna upprepade gånger när hon hjälpte en familjemedlem att flytta. Efter ett tag fick hon svårt att gå och tappade känseln i benen. Hon föll omkull och blev liggande, senare fördes hon till Royal Adelaide Hospital där läkare fick skära ut henne ur jeansen. Läkare kunde konstatera att nerver i benen hade skadats på grund av trycket.

”Vi blev förvånade över att patienten hade så allvarliga skador i nerver och muskler” skriver doktor Thomas Kimber, läkare på sjukhuset, i ett mejl till ABC News. 

”Byt till mjukare jeans”

När kvinnan lyfte flyttkartonger och böjde på benen så hindrade jeansen hennes vadmuskler från att svälla utåt. I stället tvingades de neråt och utsatte nerverna för hårt tryck. Efter att ha behandlats i fyra dagar kunde kvinnan lämna sjukhuset, men kände fortfarande av viss svaghet i benen. Ytterligare en tid senare var hon helt återställd. Thomas Kimber varnar för att just knäböj i skinny jeans utsätter benen för hård press, och slår fast att ”problemet med jeansen är att de inte är tillräckligt töjbara”.

En extra varning höjs för att bära höga klackar till skinny jeans, eftersom det ökar trycket mot tyget.Läkare i USA har även tidigare varnat för att bära höga klackar till skinny jeans, eftersom trycket mot jeansen ökar när ditt bäcken pressas framåt. Kvinnor som burit de tajta jeansen i sex till åtta månader hade börjat känna av en stickande, brännande känsla i benen.

”Känner man av de här problemen bör man byta tajta jeans mot jeggings (mjukare jeanstajts reds anm) eller köpa jeans som innehåller lycra som därmed gör dem stretchigare” sa doktor Karen Boyle från Greater Baltimore Medical Center till ABC News.

Källa: The Independent, ABC2News.com