Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Mjölkstudien Bild: Johnér

Efter studien: Livsmedelsverkets mjölkråd står fast

Mycket mjölk och lite grönsaker ökar risken för förtida död

Mycket mjölk och lite grönsaker kan öka risken för att dö i förtid. Det visar en svensk studie. Men Livsmedelsverkets rekommendationer och mjölkkonsumtion är oförändrade.
– Studien baseras på en hög mjölkkonsumtion, säger Irene Mattisson vid Livsmedelsverket till SVT.

Publicerad 2017-02-16 | Vardagspuls

Risken att dö i förtid är nära tre gånger högre för kvinnor som dricker minst tre glas mjölk om dagen – om de samtidigt äter frukt och grönt högst en gång per dag – jämfört med kvinnor som dricker högst ett glas mjölk per dag och äter mer frukt och grönt. Det visar en studie från Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Även män som dricker mycket mjölk och äter lite frukt och grönt i kombination löper en ökad risk att dö i förtid. Men riskökningen är mycket lägre bland män, cirka 30 procent.

Forskarna tror att ökningen kan bero på mjölkens låginflammatoriska egenskaper, en påverkan som kan dämpas av de antioxidanter som finns i frukt och grönt.

Rekommendationerna kvarstår

Livsmedelsverket rekommenderar fortsatt ett dagligt intag av 2-5 deciliter mjölkprodukter varje dag.

– Studien baseras på en hög mjölkkonsumtion, tre glas motsvarar sex deciliter mjölk enbart som dryck per dag. Då är inte annan mjölkkonsumtion inräknad, säger Irene Mattisson från Livsmedelsverket till SVT Nyheter.

Studien utgick från en enkätundersökning där 100 000 svenska kvinnor och män svarade på frågor om sina matvanor mellan åren 1987 till 1997.

Källa: American Journal of Epidemiology, SVT