Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Psykoterapeuten Louise Hallin ger råd om barn, självkänsla och självförtroende. Från Vardagspuls den 18 november.

Hur bygger man upp barns självkänsla?

Psykoterapeuten Louise Hallin ger råd

Hur får man trygga barn? Vardagspuls psykoterapeut Louise Hallin ger råd om barns självkänsla och självförtroende.

Publicerad 2015-11-18 | Vardagspuls

Emma: Är man redo att gå in i en relation om man har en dålig självkänsla? Skadar det mer? Är det ett tomrum som fylls av kärlek?

Louise Hallin, psykoterapeut: Annars kanske det kan vara en inspirerande plattform att utvecklas i. Kärlek är ju en underbar situation där du dels kan ta avstamp i beslut som att tex gå iterapi, ta hand om dig och ta ansvar för dina egna svårigheter och dels tidigt i en relation berätta : det här är jag, med brister o tillgångar och bra intentioner att utvecklas.

17:37, 18 November 2015

Aspergermamma: Vår 12 åriga son har Asperger. Han har ett gott självförtroende men en dålig självkänsla. Har den dåliga självkänslan med hans diagnos att göra? Och kan man då stärka upp den?

Louise Hallin, psykoterapeut: Ja det har det troligen. I alla autistdiagnoser har man oftast en svårighet att tolka sociala situationer, småsnack, miner och hintar och dubbla budskap. Men intelligensen är ofta mkt hög och dessutom har finns alla känslor på plats, precis alla, vilket gör att man ändå kan känna att det blir fel ibland i samspelet, vilket förstås resulterar i en sviktande tilltro till sig själv.
Det ni ska fokusera på är att oavbrutet berätta för er pojke vad allt betyder runt omkring honom. vad uttryck vanligtvis betyder, miner, ord, handlingar och helt enkelt plugga in en bättre förståelse av omvärden.

17:42, 18 November 2015

Pedagogen: Hur ska man göra när barn alltid jämför sig med varandra, vem som ritar bäst, springer fortast osv?

Louise Hallin, psykoterapeut: Tävlar gör många barn ssk pojkar men troligen är dessa barn uppvuxna med föräldrar som berömmer dem för handlingar och beteenden istället för att bara bekräfta deras upplevelser av olika saker.

17:43, 18 November 2015

Småbarnsmorsan: Hur gör man för att bygga en bra självkänsla hos lillasyster när storasyster alltid är duktigast och vet och kan bäst?

Louise Hallin, psykoterapeut: Var ensam med henne ofta, var ostressad, bekräfta henne språkligt utan att berömma hela tiden.

17:59, 18 November 2015

Stina: Hej! Min dotter i tidiga tonåren har börjat uppmärksamma sig själv från olika vinklar, kritiserar sitt eget utseende och hur man klär sig och var man kommer ifrån, detta har kommit fram mer sen vi flyttade till ett område där de flesta har mycket pengar och har allt osv. Hur kan jag få henne att känna att hon duger precis som hon är?

Louise Hallin, psykoterapeut: Detta är också mycket typiskt för hennes ålder. Inget är viktigare då än att se lika dan ut, få vara med och inte sticka ut. Det kanske är en tanke som mer hör hemma hos er vuxna, den yttre miljön. Ni har nu valt att flytta till detta område så avvakta lite o se var hennes reaktioner på status o klass kommer att visa sig och ha ett lite fnulande resonemang när det händer. Hur tänker du då, vad kan vi göra för att ändra på det, vad vill du själv göra.

18:18, 18 November 2015

undrande pappa: Har en 9mpnaders son som olika anhöriga promt vill vara barnvakt till. Vi tycker det är olömpligt eftersom vår son träffar dessa personer för sällan. Vi får sura syra miner och anses fjompiga och överbeskyddande. Vi vill att vår son ska känna sig trygg och inte känna att vi sviker honom, som vi tänker att han skulle känna om vi lämnar honom hos främlingar. Detta tönker vi också skulle skada hans självkänsla eftersom han då blir sviken. Har vi fel? Vad kan nan säga till andra vuxna som inte verkar förstå detta?

Louise Hallin, psykoterapeut: Ni ska säga att ni är jätteglada över att de vill vara barnvakter och i så fall behöver de komma och träffa honom 2-4 ggr i veckan en månad ung för att etablera en anknytning och att detta kan ske redan nu men eftersom tiden 9 mån-12 mån i ett litets barns liv är en mycket känslig utvecklingsperiod där er son behöver sitta i er famn 24/7 eftersom ni är helt normala, balanserade och kärleksfulla föräldrar.

18:23, 18 November 2015

jessan: Hej! Har haft ett missbruk av alkohol bakom mig vilket har präglat min son nu 15 år mkt. Hur får jag honom att känna tilltro för mig igen och att han kan slappna av och lita på mig igen. Jag känner stor skuld för detta ....han känner att han måste vara hemma och "kolla " mig hela tiden

Louise Hallin, psykoterapeut: Ni har säkert redan pratat om mycket men ta med honom på gemensamma samtal hos tex Ersta sjukhus i Stockholm om ni bor där för att sen se till att han får gruppterapi med andra ungdomar i samma situation. Om du ska göra en stor insats nu i efterskedet till ditt drickande så kämpa starkt för att se till att han får hjälp utifrån.
Jag utgår ifrån att du har sökt hjälp för ditt alkoholberoende, annars har du ingen auktoritet i hans ögon

18:26, 18 November 2015

Sofie: Har en 9,5 årig bonusson som hela tiden börjat tänka på vad han äter, han pratar om innehåll som kalorier, socker, fett m.m, vill inte äta något sött eller onyttigt, han drar även upp sin tröja för att kolla sin mage efter han ätit så han inte "blivit tjock". Han är absolut inte överviktig på något sett utan normal kroppsform, mer mot smala hållet. HUR ska man bli av med detta beteende på bästa sätt??

Louise Hallin, psykoterapeut: Man kan berätta om sin egen reflektion runt detta, att det känns oroligt och att du inte kan se det han oroar sig för. Fråga om du kan göra ngt för honom som han skulle tycka var bra just nu.
Om ingenting blir bättre så tycker jag att ni ska ordna en samtalskontakt till honom. Kanske är just hans skolpsykolog eller kurator en fantastisk människa.

18:31, 18 November 2015

Barbro: Hej! Tack ni härliga gäng i Vardagspuls, kvällarna med er är toppen. Tusen tack.

18:31, 18 November 2015

är jag tråkig?: Min kompiskrets har blivit extremt begränsad ju äldre jag,har blivit, vilket jag själv tror grundar sig på att jag har dålig självkänsla. Jag undviker ofta sociala tillställningar men det har blivit bättre med tiden. Vad kan detta handla om?

Louise Hallin, psykoterapeut: Kanske är det så men med åldern och en viss mognad kommer ju också insikten att man inte kan ha hur mycket människor som helst runt sig, att man behöver ett tilltagande djup i relationer osv osv.
Så kanske väljer du helt enkelt mer nogrannt vilka fester du vill gå på.
Eftersom du frågar kanske du ändå är missnöjd och då tycker jag att du ska gå och prata lite.

18:34, 18 November 2015

Mia, Vardagspuls: Barbro, vi är så glada att du tittar!

18:34, 18 November 2015

Mamma Mu: Hej! Min son är 9år och har lite svårt med läsningen (dock inte dyslexi) vilket har gjort att hans självförtroende har sjunkit genom golvet. Läxläsningen blir ofta jobbg och jag försöker hjälpa till gott det går men så fort han missar ett ord bryter han nästan ihop och blir ledsen. Jag försöker peppa men han stressar up sig och sen kan han inte komma ur detta. Jag vet inte vad jag ska göra! Behöver hjälp!

Louise Hallin, psykoterapeut: Jag flaggar nu gärna lite för 9-åringarnas utvecklingspsykologiska läge. Då är man ofta lite nedstämd och inåtvänd och väldigt känslig för kritik o bortstötning. Man kan dra mycket överdrivna konsekvenser till rätt så vardagliga händelser.
Tankar om döden tar ofta stor plats och det är den första stora insikten om att man kan dö och utplånas, liksom alla andra.
Så din sons stora känslighet hör troligen mer hemma i detta än att han är en pojke helt utan inre styrka.

18:39, 18 November 2015

Evelina: I valet och kvalet om att lämna på dagis, vad gör det för skillnad att lämna vid 18 eller 24 månader? Tusen tack för svar!

Louise Hallin, psykoterapeut: Så sent som möjligt! Heja, under förutsättning att du kan njuta av att vara med ditt barn och stå emot alla kommentarer. Avunden visar sig ska du se , genom kritik, håll ut!

18:40, 18 November 2015

lisbet: louise det heter inte autistdiagnos det heter autismdiagnos. man är inte autist, man har autism. stor skillnad man är en människa som har autism

Louise Hallin, psykoterapeut: Helt rätt, slarvigt. Tack

18:41, 18 November 2015