Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

snabbmat pommes pizza Bild: Johnér Bildbyrå

Dina magbakterier säger "Nej tack" till snabbmat

Ny studie: Kosten spelar stor roll för tarmvärden

Två grupper fick testa att byta dieter med varandra. Och efter bara två veckor kunde forskarna se en dramatisk skillnad i tarmhälsa.

Publicerad 2015-05-15 | Senast ändrad 2017-01-16 | Vardagspuls

I omtalade dokumentären "Supersize me" testade Morgan Spurlock att skippa motion och leva på McDonalds-mat med extra allt i en månad. Resultatet: Spurlock gick upp 11 kilo, samtidigt som hans lever- och kolesterolvärden försämrades drastiskt. 
Men det är fler än landets dietister som skulle veva med protestskyltar mot att äta överdrivna mängder snabbmat: dina magbakterier vill också ha ett ord med i laget.

I en färsk studie från the University of Pittsburgh and Imperial College London testade man att låta en grupp människor byta ut sin fettstinna, fiberfattiga diet mot en med mer grönsaker och bönor, och visade därmed på hur stor skillnad kosten gör för dina tarmvärden.

Från grönsaker till korv och hamburgare

Forskarna bjöd in två testgrupper att bo på ett undersökningscenter, och lät 20 afrikaner hemmahörande i KwaZulu-Natal i Sydafrika byta kost med 20 afroamerikaner från Pittsburgh. Afroamerikanerna i studien åt vanligtvis två–tre gånger så mycket fett och djurprotein som gruppen från Sydafrika. Den amerikanska gruppen fick nu i stället ta till sig kosten från Sydafrika, med mer grönsaker, bönor, naturliga fibrer och mindre kött. På menyn stod då bland annat fisktacos, färsk mango och bönsoppa. Gruppen från Sydafrika fick ta över amerikanernas diet bestående av korv, friterad mat, burgare och pommes frites.

Och koständringen gjorde stor skillnad för gruppernas tarmvärden. Efter bara två veckor kunde forskarna konstatera att gruppen afroamerikaner nu hade mindre inflammerade tarmar, och att minskad benägenhet för tarmcancer. På minussidan: de pruttade lite mer.
I den sydafrikanska gruppen hade två veckor på snabbmat ökat risken för tarmcancer. 

"Vi var förbluffade över vilken skillnad det gjorde" säger forskaren Stephen O’Keefe till The Guardian. 
Han slår även fast: det visar även att det aldrig är för sent att byta till en mer hälsosam kost.