Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

ibs medicin Bild: Shutterstock, IBS-Fri

Dietisten kritisk till ny IBS-medicin

”Begränsad effekt och allvarliga biverkningar”

Nu är ett nytt läkemedel mot IBS på gång. I en engelsk studie fick flera patienter både förbättrad avföring och mindre magont. Men dietisten och IBS-experten Sofia Antonsson är kritisk till medicinen.
– Den har en begränsad effekt och placeboeffekten är extremt hög. Dessutom är det allvarliga biverkningar, säger hon.

Publicerad 2016-01-25 | Vardagspuls

IBS – irriterad tarm – är en av våra vanligaste folksjukdomar. Ändå finns det inget läkemedel som direkt hjälper mot sjukdomen. Det kommer då och då olika preparat som ska lindra IBS, hittills har de flesta givit en begränsad effekt. Men nyligen har en stor studie genomförts på patienter med diarrédominerad IBS som runt 25 procent av alla med IBS lider av.

2 400 patienter deltog i undersökningen under ett halvårs tid. Runt 30 procent av de som behandlades fick mindre diarré och mindre smärta. Det som läkemedlet påverkade var signalerna mellan magen och hjärnan, de så kallade opioidreceptorerna, enligt studien som publiceras i New England Journal of Medicine. 

Men Sofia Antonsson, legitimerad dietist och expert inom området IBS är kritisk till läkemedlet.
– Jag tycker inte att 30 procent är ett bra resultat på en sådan här stor studie, säger hon till Vardagspuls och får medhåll av Magnus Simrén, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
– Andelen som svarade på behandling är alltså tämligen låg, vilket delvis speglar att myndigheter nu ställer hårdare krav på vilka effektmått som används vid utvärdering av nya läkemedel mot IBS. Och detta är inget läkemedel som kommer att fungera för alla, säger han till Dagens medicin

Biverkningar och placebo

Dessutom var placeboeffekten hög. I kontrollgruppen, som alltså inte fick behandling, upplevde hela 20 procent att de också blev bättre. 
– Generellt är placeoeffekten extremt hög när det gäller just mag- och tarmpreparat. Man kan känna sig lite bättre och våra tankar och beteende kan påverka vår mage, säger Sofia Antonsson och poängterar också biverkningarna. Bland annat fick fem patienter bukspottkörtelinflammation.
– Med tanke på att det är så otroligt begränsad effekt så ger den allvarliga biverkningar. Många IBS-mediciner som kommer har flera biverkningar, säger Sofia Antonsson.

Därför bör den här medicinen, som ännu inte finns på marknaden, inte ges till patienter som har haft problem med bukspottskörteln enligt Magnus Simrén. Men Sofia Antonsson tror inte att medicinen är något bra alternativ för andra heller.
– När det kommer till IBS har det hittills visat sig vara absolut effektivast att ändra sin kost och livsstil, säger hon och pekar på vissa mediciner mot IBS som redan nu finns ute på marknaden
– De har hittills inte kommit i närheten av de fina siffror som kostbehandlingen Fodmap ger.

”Kan inte ta piller mot stress”

Det finns ingen quick fix när det kommer till irriterad tarm enligt Sofia Antonsson.
– Man måste ändra sin livsstil och ställa tillrätta balansen i tarmfloran. Och då måste du ändra på kosten och sluta stressa. Livsstilen spelar så himla stor roll, vi kan aldrig ta piller mot stress, säger hon.
– Sedan kan man kanske komplettera med tabletter som lugnar orolig mage och så. Det är fullt möjligt att det kommer komma någon fungerande medicin men den tror jag kommer vara mer kopplad till tarmfloran, och inte kopplad till signalering mellan hjärna och tarm som de som finns nu är.

Det går alltså inte att få sjukdomen att försvinna men personer med IBS-problematik kan leva på ett sätt så att de blir symptom-fria enligt Sofia Antonsson som själv lever IBS-fri tack vare sin livsstil.
– Än i dag så är kosten det mest effektiva, den är totalt biverkningsfri och därför tycker jag man ska satsa på den. Läkemedelsbolagen vill ju tjäna pengar, säger hon och pekar återigen på att det är tarmfloran IBS-patienter måste komma till bukt med.
– Att ställa tillrätta balansen i tarmfloran är det jag tror är grunden för en bra behandling vid IBS. Du måste ändra livsstilen. Fortsätter du att stressa och äta som du gjort tidigare så kommer obalansen tillbaka.

Varför får vissa IBS?
– Det är en tiotusenkronors-fråga, men det finns bland annat en ärftlig faktor. Det kan vara så att bakterieflora vid födseln får sig en rubbning. Och det kan även ske redan när fostret ligger i mammas mage. Och att tarmen påverkas när vi lever på vissa sätt – som att vi äter fel och stressar. Magbakterierna är jätteviktiga. Även en maginfektion kan orsaka IBS. Sjukdomen handlar om signalering – att man uppfattar signaler från tarmen på ett annat sätt än en person utan IBS.

Vad är IBS?

IBS (Irritable Bowel Syndrome)/Colon irritabile är en av världens vanligaste sjukdomar. Man räknar med att 15-20% av Sveriges befolkning har återkommande besvär och ont i magen som kan kopplas till diagnosen IBS. Vanliga symtom vid IBS är oregelbunden mag- tarmfunktion med diarré, förstoppning eller omväxlande mellan dessa. Andra typiska symtom är magsmärtor, magknip, uppblåst mage och gaser. Problemen kan avhjälpas med rätt kost och mindre stress. Två tredjedelar av de som drabbas är kvinnor.
IBS har liknande symptom som IBD, som är ett samlingsnamn för Crohns sjukdom och Ulcerös kollit. 

Glutenintolerans har inget med IBS att göra. Det är fibrerna i sädesslagen man har problem med om man har IBS – inte gluten.

Varför kan man inte bli av med problemen?

– Det är ju inte så att tarmen läker inom loppet av några veckor utan det är ett långt arbete. Det handlar om att man inte retar tarmen med kosten hela tiden. Det är små mikro- inflammationer det handlar om. Man kan inte ta ett piller som läker tarmen. När tarmen väl har blivit bra har man dock kanske större marginal att äta sånt man förut reagerat på. Men en person med IBS som äter bönor och avokado i större mängd får vanligen problem. Visst, avokado och bönor är nyttigt men det genererar problem om man har IBS.

Källor: Sofia Antonsson, legitimerad dietist, ibsfri.se  Allt om IBS