Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ibs och endometrios kan ge liknande symtom som till exempel uppsvullen mage Bild: Pixabay

Tror du att du har IBS? Det kan vara endometrios

”Sjukdomarna kan ge uppblåsthet och diarré”

Dietisten Sofia Antonsson träffar ofta kvinnor som lever i tron om att det är IBS som orsakar besvären i magen, medan det efter vidare utredning visar sig vara endometrios. De två tillstånden har en del gemensamt och är lätta att förväxla hos vissa. Många kvinnor har ingen aning om vad endometrios är för något och tyvärr är det heller inte alla läkare som känner igen symptomen.

Publicerad 2016-10-12 | Sofia Antonsson

Endometrios drabbar 1 av 10 kvinnor i barnafödande ålder. Orsaken till sjukdomen är ännu inte känd och tillståndet uppkommer när celler i livmoderslemhinnan börjar växa utanför livmodern och runt andra organ som äggledare och äggstockar, men också runt bukorgan, urinblåsa, tunn- och tjocktarm. Detta kan ge upphov till inflammation, vilket kan irritera tarmen och leda till IBS-liknande symptom.

Symptom på IBS och endometrios

Andra vanliga symptom vid endometrios är episoder av kraftig smärta och kramper, ofta kopplat till ägglossning och mens. Värk i rygg och bäcken förkommer liksom humörsvängningar, trötthet och samlagssmärta.

Endometrios kan ge symtom som uppblåsthet, buksmärta, diarré, förstoppning och förändringar i tarmfunktionen. Eftersom IBS och endometrios har liknande symtom kan diagnoserna lätt förväxlas. Därför kan det dröja innan man får rätt diagnos och därmed rätt behandling.

Vanligen påvisas endometrios genom titthålskirurgi och avlägsnas då vilket ger de flesta symtomlindring.

Kost – en viktig del av behandlingen

Endometrios är beroende av östrogen för att växa till så behandling fokuserar på att få ner mängden östrogen i kroppen. Inom sjukvården jobbar man med till exempel p-piller medan man inom alternativmedicinen fokuserar mer på att öka mängden progesteron i kroppen. Det sker dels genom att använda progesteronkräm och dels genom att tillföra näringsämnen (zink, B-vitaminer, järn) som naturligt höjer progesteronet i kroppen.

Kostförändringar är också en viktig del av behandlingen. Vissa väljer antiinflammatorisk kost, andra tar bort socker, gluten och mjölkprotein. Dock finns i dag inga studier som visar att en viss kost ger bättre effekt än någon annan.

Kan FODMAP ge effekt vid endometrios?

Eftersom symptomen på endometrios också kan inkludera IBS-liknande symptom utreds just nu om FODMAP-kost kan vara möjlig som komplement till andra behandlingsmetoder. Inom kort får vi resultatet av en ny studie där man undersökt om FODMAP-kost kan ge effekt även vid endometrios. Ytterligare forskning är inplanerad vilket så klart är välkommet då studier på endometrios och kost är väldigt få.

Mina erfarenheter av att behandla symtomen på endometrios med FODMAP är väldigt bra. De allra flesta får en lindring, vilket vi nu hoppas få verifierat genom forskning också.

Här hittar du alla våra artiklar om endometrios