Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

mage mediterar Bild: Johnér

Dina tarmbakterier kan göra dig deprimerad

Så påverkar dina tarmbakterier ditt välbefinnande

De är pyttesmå men finns i biljoner. Tarmbakterierna är långt viktigare för ditt välbefinnande än vad forskarna tidigare vetat. De kan bland annat påverka din vikt, ditt minne – och din personlighet.

Publicerad 2016-01-12 | Vardagspuls

En vuxen människa har omkring ett kilo bakterier i sin mag- och tarmkanal. Och att magen och humöret hänger ihop är kanske inte så konstigt. Men nu visar ny forskning hur tydligt sambandet mellan magen och hjärnan faktiskt är. Enligt studien som Göteborgs-posten tagit del av kommunicerar tarmbakterier med hjärnan och kan styra såväl vår kroppsvikt som personlighet.

Tore Midtvedt som är professor emeritus i medicinsk mikrobiell ekologi vid Karolinska institutet i Stockholm har upptäckt att bakteriernas gener både kan kommunicera med tarmcellerna och styra våra gener. Han berättar för Göteborgs-posten att det bakterierna gör är att tillverka signalmolekyler. Och de påverkar tarmens och magens nervceller och den så kallade vagusnerven som är en kommunikationskanal mellan bakterierna och hjärnan.

Och förutom att de små mikroorganismerna påverkar humöret och allmäntillståndet har forskarna också sett att tarmens och magens bakterieflora har en betydande roll för risken att drabbas av flera allvarliga sjukdomar som cancer, diabetes, fetma, ledsjukdomar och allergier, bland annat glutenintolerans. Det här skriver Medicinska fackulteten vid Lunds universitet.

Bakterierna väljer vad vi ska äta

Det finns även tidigare studier som visar att tarmbakterierna kan manipulera oss till att äta sådana näringsämnen som ger dem en fördel mot andra bakterier i tarmsystemet. Bakterierna kan också styra hungerkänslor och få oss att äta mer enligt studierna som har visat att smala personer som fått i sig bakterieflora från en överviktig donator har haft lättare att bli överviktiga själva.

Förutom att bakterierna kan få dig att gå upp i vikt kan de även påverka din sinnestämning avsevärt. Enligt tidningen har deprimerade personer en annan bakterieflora än personer som inte uppvisar några ångest- eller depressionssymptom.
– Vi måste lära oss att se bakterierna som ett ekosystem som strävar efter att vara i balans med oss människor, säger Tore Midvedt till Göteborgs-posten och berättar att det finns över 800 arter av tarmbakterier som alla har olika funktioner.

En varierad kost gör magen glad

Och för att få balans i tarmfloran krävs att man får i sig alla näringsämnen och alltså äter varierat.
– Variation i kosten är viktigt så att alla bakteriearterna får vad de tycker om, säger han och berättar att han själv undviker att äta mat med mycket tillsatser och konserveringsmedel.

Han understryker också hur viktigt det är att inte använda antibiotika om det inte är absolut nödvändigt då det saboterar tarmfloran och balansen.
– Bakterierna försöker själva hålla systemet i balans, samtidigt som vi kan ödelägga det med antibiotika och fel mat, säger Tore Midvedt till tidningen.

Det finns också studier som har visat att gener som är kopplade till inlärning och minne förändras hos möss där vissa av bakterierna tagits bort. Även personligheten hos mössen har visat sig förändras genom bakterierna. Enligt studierna har möss som levt i en bakteriefri miljö varit mycket mindre rädda vilket skulle kunna innebära att vissa bakterier gör mössen försiktiga och uppmärksamma.

Kanske skulle även du behöva fler av den sortens bakterier?

MER:

Så funkar din mage

Lär känna ditt bajs

Byxa säger till när det är toadags

SPONSTRAT: Tarmbakterierna – våra bästa vänner

1,5 kilos tarmbakterier

En vuxen människa har över hundra biljoner mikroorganismer och över 800 olika bakteriearter i tarmen. Bakteriefloran väger runt 1,5 kilo hos en människa. Antalet bakterier är över tio gånger större än antalet celler i kroppen.

Källor: Nationalencyklopedin, Läkartidningen