Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Män som löptränar har bättre kvalitet på sina spermier Bild: Pixabay

Män som löptränar har fler och bättre spermier

Ny studie: Måttlig träning ger bättre spermakvalitet

Kan löpträning ge män en förbättrad spermakvalitet? Ja, det hävdar i alla fall några iranska forskare som sammanställt sina resultat i en ny studie. Men det krävs några löparrundor i veckan för att spermierna ska öka i antal.

Publicerad 2016-12-08 | Vardagspuls

I studien deltog några hundra friska män utan fertilitetsproblem som alla började träna. Vissa mer, andra mindre. En kontrollgrupp bestod av män som inte började träna alls.

Forskarna lät sedan undersöka antalet spermier hos männen. Resultatet visar att de män som sprang på löpband en halvtimme, tre gånger i veckan, hade störst ökning av spermakvaliteten, med 15-20 procent fler spermier, det rapporterar Vetenskapsradion. Utöver en ökad spermaproduktion gick männen även ner i vikt.

Oklart om träning ökar reproduktionsförmågan

Reproduktionsforskaren Aleksander Giwercman vid Lunds universitet säger till Vetenskapsradion att man inte kan säga något säkert eftersom det rör sig om en enda studie.

– Studien pekar på att viktminskning minskar inflammationsparametrar i kroppen. Det har man visat i andra studier. Minskad inflammation i kroppen betyder mindre oxidativ stress, som det kallas. Och minskad oxidativ stress kan ha en positiv effekt på spermakvaliteten enligt tidigare forskning, säger Aleksander Giwercman till Vetenskapsradion.

Fertiltetsbehandling ökade chanserna att bli gravid

Om träning skulle öka förmågan att få barn finns det inga vetenskapliga bevis på menar Aleksander Giwercman som tror att det finns möjlighet att forskare i framtiden gör studier på koppling mellan träning och ökad fertilitetsförmåga.

Bidrar fetma till sämre spermier?

Tidigare forskning visar dock på att män med minskad fertilitet har högre BMI än män som inte har problem att få barn. Enligt reproduktionsforskaren Aleksander Giwercman är det oklart om det är fetman i sig som bidrar till sämre spermier eller om det beror på den inflammationsreaktion som sker i kroppen och som orsakas av oxidativ stress som i sin tur utlöses av övervikt.

Även könshormonet testosteron spelar stor roll för reproduktionsförmågan hos män. Män med fertilitetsproblem har i regel lägre nivåer av testosteron.

Den iranska studien är publicerad i Reproduction