Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

kosttillskott vardagspuls livsmedelsverket Bild: Johnér

Många äter dyra kosttillskott helt i onödan

Livsmedelsverket kritisk till marknadsföringen

Vanlig mat räcker inte för att du ska få i dig allt du behöver, säger kosttillskottsföretagen. Nu ryter Livsmedelsverket ifrån: ”Många som köper dyra kosttillskott gör det helt i onödan”, säger Karin Lindroos, nutritionist på myndigheten.

Publicerad 2016-01-21 | Vardagspuls

Äter du kosttillskott för att du är rädd att en normal, mångsdig kost inte räcker till? Sluta med det tycker Livsmedelsverket. Nu kritiserar myndigheten aktörer på kosttillskottsmarknaden för att vilseleda och oroa konsumenter i onödan.
– Många som köper dyra kosttillskott gör det helt i onödan. De luras att tro att de gör något bra för hälsan. Men vanlig mat är alltid bäst, skriver Anna Karin Lindroos, nutritionist på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Missvisande reklam

Ofta påstås att det är svårt att få i sig alla de ämnen som kroppen behöver bara genom maten, ibland genom att peka på hur mycket av ett visst livsmedel man behöver stoppa i sig för att nå upp till rekommenderat dagligt intag.
– En sådan jämförelse blir alldeles missvisande eftersom ingen äter bara en sak, exempelvis bananer eller musslor. Det är helheten av det man äter som räknas, inte enskilda livsmedel eller enskilda dagar, skriver Anna Karin Lindroos.

Vissa tillskott behövs

Enligt flera stora undersökningar får man inte samma effekt av att få i sig vitaminer och mineraler från stora doser kosttillskott som av stora mängder frukt och grönt. Dessutom minskar inte risken för sjukdomar av att man äter kosttillskott.
Men det finns några kosttillskott som man bör ta enligt Livsmedelsverket. Myndigheten rekommenderar:

  • att alla barn upp till två år får D-vitamintillskott.
  • att kvinnor som kan tänkas bli gravida ska ta tillskott av folsyra.
  • att äldre som inte vistas ute regelbundet ska äta D-vitamintillskott.
  • att veganer äter tillskott eller berikade produkter med vitamin B12 och vitamin D.

Bra eller dåligt? Mer läsning om kosttillskott:

Sponsrat: Ökad prestation med kosttillskott?

Sponsrat: Ska man äta kosttillskott?