Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

vårdagjämning Bild: Johnér

Många blir deprimerade av ljuset

Omkring en miljon svenskar mår dåligt av ljuset

Vi går mot allt ljusare tider. Härligt tycker många – medan andra blir rent av deprimerade. Runt en miljon svenskar beräknas lida av omställningen.
– De som har en biologisk klocka som inte hänger med drabbas av en jetlag-effekt och fungerar inte riktigt, säger sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt.

Publicerad 2016-03-15 | Senast ändrad 2018-03-26 | Vardagspuls

Nu har vårdagjämningen passerat. Det innebär att vi nu går mot en allt ljusare framtid – i några månader framöver. De flesta av oss mår bättre och känner oss gladare och piggare av ljuset.
– Ljuset hamnar direkt i hjärnans motor, hypothalamus, som varvar upp hjärnan och gör en pigg, säger sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet, till nyhetsbyrån TT.

Men det finns även en del som mår sämre när våren och sommaren närmar sig. Mellan tre och fem procent av svenskarna beräknas drabbas av så kallad årsbunden depression enligt Psykologiguiden.

Och det kan vara så många som uppemot 12 procent av svenskarna som mår dåligt av omställningen till ljusare tider enligt Torbjörn Åkerstedt.
– De som har en biologisk klocka som inte hänger med drabbas av trötthet, en jetlag-effekt. De känner sig mosiga och fungerar inte riktigt. Vissa drabbas så mycket att de kvalificerar för diagnosen depression, säger han till TT och berättar att problemen brukar börja redan i februari då man börjar märka av förändringarna i dagslängden.
– Det når sitt maximum vid vårdagjämningen. Det är då man märker av de negativa effekterna.

Men de negativa effekterna brukar avta efter ett par veckor tills dess att kroppen hunnit anpassa sig till ljuset.

Och under tiden är det bra att få så mycket sömn som möjligt, goda kost- och sömnvanor, ha mörkt i sovrummet på natten och få i sig tillräckligt med D-vitamin.

MER:
”Spring dig frisk från depression”

Vårdagjämning

Vårdagjämning är den tid på våren då jordens syd- och nordpol exponeras precis lika mycket mot solen. Jorden står då helt rakt upp vilket innebär att syd- och nordpolen står helt lodrät mot varandra i jordens omloppsbana runt solen. Vårdagjämningen inträffar alltid den 19:e,  20:e eller 21:a mars.
Källa: Vårdagjämning.nu

Läs mer om vårdagjämning på SMHI:s hemsida