Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

myom Bild: Gedeon Richter

Många kvinnor lider av myom – helt i onödan

Gynekologen: ”De här kvinnorna har en kraftigt nedsatt livskvalitet”

En stor del av världens kvinnor har det även om inte alla får symptom. Myom kan inskränka oerhört på kvinnors livskvalitet. Trots det går många obehandlade – eller får fel sorts hjälp. Det här menar gynekologen och överläkaren Helena Kopp Kallner som vill öka kunskapen om den relativt okända kvinnosjukdomen.
– Man talar väldigt lite om det här. Jag möter så många kvinnor som gått omkring och lidit i tysthet i så många år.

Publicerad 2016-02-16 | Vardagspuls

Man räknar med att mellan 20 och 40 procent av alla fertila kvinnor har myom – men bara runt hälften upplever symptom eller problem.* Ju äldre man blir desto vanligare är det också med symptom.

Myom är knutor av muskelceller och bindväv som uppstår i livmoderns muskelvävnad. De kan sitta i eller utanpå livmodern. Myom bildas på grund av könshormonena östrogen och progesteron och uppkommer när något går snett vid cellbildningen förklarar Helena Kopp Kallner som är gynekolog och överläkare vid Danderyds sjukhus.
– Knutan blir väldigt hård, som en broskliknande muskelvävnad. Den uppkommer när en cell börjar dela sig och något går fel, säger hon men poängterar att det inte är farligt.
– Det är ingen cancer men knutorna växer sig allt större ju längre tiden går. Vissa växer jättesnabbt, andra långsamt.

Vanligast efter 40-årsåldern

Ju längre man menstruerar och har könshormoner i kroppen desto högre är risken för myom – som vanligast uppkommer efter 40-årsåldern. Efter klimakteriet krymper myomet. Könshormoner är alltså orsaken till myom, och avbrott i menscykeln för amning och graviditet skyddar mot muskelknutorna. Då exponeras inte kroppen lika mycket för östrogen förklarar Helena Kopp Kallner som menar att våra kroppar egentligen inte är gjorda för att blöda så ofta som många gör i vårt moderna samhälle.
– Mens är inte naturligt, man ska vara gravid och amma. Det mänskliga förloppet är att man får tolv barn, och ammar varje barn i två år.

Man skulle alltså kunna anta att myom har blivit allt vanligare i vårt moderna samhälle, då vi inte föder lika många barn. Men det finns ingen statistik på det då myom bara kan upptäckas med ultraljud som är en relativt ny företeelse.

Lättupptäckt vid undersökning

Men att upptäcka myom i dag är inte svårt.
– Det krävs bara ett ultraljud och det är inte svårupptäckt. Vi vet att ungefär 10 procent av befolkningen har så rikliga menstruationer att de skulle behöva hjälp.

Helena Kopp Kallner har träffat många kvinnor som gått omkring länge med besvär, exempelvis med onormalt stora och långa blödningar.
– Problemet är att man talar väldigt lite om det här. Kvinnor brukar inte prata så mycket om mens med varandra och många har väldigt dålig kunskap om hur mycket som är normalt att blöda under mens.

Trots att det är så utbrett är det alltså få som har koll på det. Och det kan få stora konsekvenser för de drabbade berättar Helena Kopp Kallner.
– Det kan förstöra livet 3-4 dagar i månaden och de kvinnorna har en kraftigt nedsatt livskvalitet. De kan inte gå utanför huset för de har bebisblöjor på sig, de kan inte boka möten eller resor, de avstår från att träffa släkten för de är rädda att fläcka ner soffan. De här kvinnorna behöver hjälp, säger hon och anser att man bör gå till en gynekolog om man plötsligt börjar blöda mer än normalt.

Och det finns olika behandlingssätt, lite beroende på vilka problem man har berättar Helena Kopp Kallner.
– Det första alternativet är att man behandlar blödningen, med till exempel hormonspiral som minskar mensen. Har man även andra symptom, som exempelvis smärta så kan man behandla med medicin.

Medicinen gör så att knutorna minskar eller försvinner helt. Om inte medicin skulle vara något bra behandlingsalternativ så kan man ta till operation där myomen opereras bort.
– Men det är en stor operation och risken är stor att man får nya myom. Så vill man inte ha barn rekommenderar vi att ta bort hela livmodern.

”Man borde ta bort alla superduperbindor”

 De vanligaste symptomen vid myom är kraftiga blödningar. Det beror dels på att myomet ofta gör att livmodern och slemhinnan blir större och då är det mer slemhinna som ska blöda ut varje månad. Dels på att myomet i sig producerar ämnen som gör att man blöder mer och längre.
– Många blöder ofta mer och längre än normalt, säger Helena Kopp Kallner och förklarar att en normal längd är 5 till 7 dagar. Blöder man 8 dagar eller mer bör vara uppmärksam på om man blöder för mycket.  
– Man ska inte behöva ha dubbla skydd, alltså både tampong och binda eller blöda igenom de största mensskydden.

Helena Kopp Kallner är kritisk till att det finns så mycket skydd som är gjorda för extrema blödningar.
– Man borde egentligen ta bort alla superdupertamponger och nattbindor från affärerna, de är livsfarliga. Behöver man dem så ska man söka hjälp.

Behandlas för symptomen istället för orsaken

På grund av de rikliga menstruationerna är det även många kvinnor med myom som får blodbrist och lågt järnvärde. Därför är det också många som får fel behandling enligt Helena Kopp Kellner.
– De går till vårdcentralen för att de är trötta. Och upptäcker man då ett lågt jänvärde så får de järntabletter utskrivet istället för att behandla själva orsaken till problemet, säger hon och menar att det därför behövs mer information, både till allmänheten och inom läkarkåren.
– Det är ett dilemma att många har ätit järntabletter i flera år istället för att behandla sin menstruation. Vi försöker prata med våra läkare för att öka kunskapen. Men det viktigaste tror jag är mer undervisning om mens i skolan – om vad som är normal mens.

Smärtsamt vid toalettbesök och samlag

Något som ibland misstas för myom är endometrios. Men till skillnad från endometrios så är smärta inte det främsta symptomet vid myom.
– Det är inte så vanligt. Däremot är trycksymptom vanligt. Att man känner sig kissnödig hela tiden, eftersom myomet kan ligga och trycka mot urinblåsan.

Man kan även ha problem att bajsa för att myomet ligger och trycker emot så att det blir smärtsamt. En del med myom får även ont vid samlag. Graden av problem varierar dock stort. Vissa märker knappt av det medan andra alltså påverkas enormt.
– Det beror på var myomet sitter och hur stort det är.

Det vanligaste är att myomet sitter inne i livmoderväggen. Symptom brukar nästan alltid märkas när de blir runt 5 och 6 centimeter stora, men de kan orsaka problem även innan. I extrema fall kan knutorna bli 3 decimeter stora.
– Man kan se att man har en knöl på magen.

Svårigheter att bli gravid

Myomen kan i vissa fall även vara en bidragande orsak till att det är svårare att bli gravid då myomet exempelvis kan täppa till en äggledare. Även missfall kan förekomma för att myomet gör så att livmoderhålan inte kan rymma graviditen och då stöter ut fostret. Men det är vanligast att det inte sker någon befruktning överhuvudtaget enligt Helena Kopp Kallner.

Ny portal för ökad kunskap

Nyligen har nätportalen myomguiden.se upprättats med bland annat information om symptom och behandlingsalternativ. Förhoppningen är att öka medvetenheten om den relativt okända kvinnosjukdomen som ändå så många faktiskt lider av – utan att kanske ens veta om det. Det är ett läkemedelsföretag som ligger bakom portalen. En av deras mediciner är mot just myom. Helena Kopp Kallner understryker att man ska man vara medveten om att det är ett företag som ligger bakom portalen men poängterar att hon tycker att det saknats bra information om myom och att det behövs en portal som denna för att nå ut till allmänheten.
– Jag möter så många kvinnor som gått omkring och lidit i tysthet i så många år. Kvinnor måste förstå vad som är normalt och när man ska söka hjälp.

* Sifforna varierar beroende på exempelvis länder, åldersgrupp och typ av studie.

myom

Vanliga tecken

  1. Rikliga blödningar vid mens

  2. Tryck mot urinblåsan – känner sig ofta kissnödig

  3. Kan få svårigheter att bajsa för att det gör ont

  4. Kan göra ont vid samlag


Man kan ha ett eller bara några av symptomen. Exempelvis kan man ha urinträngningar eller samlagssmärta men inga större blödningar.

Ärfligt?


Genetiska faktorer kan spela in. Man ärver inte myom men det finns en ökad risk att att utveckla myom om det finns i släkten.

 

Endometrios/Myom?

Myom kan förväxlas med endometrios. Men det är två helt skilda sjukdomar. Endometios är en sjukdom i livmoderslemhinnan och orsakar i de flesta fall smärta. Myom är en sjukdom i livmodermuskeln som inte alltid gör ont.

Källa: Helena Kopp Kallner, gynekolog och överläkare vid Danderyds sjukhus

Myom går inte att förebygga. Däremot kan det hjälpa om man inte är överviktig eftersom man då har fler hormoner i kroppen vilket ökar risken för myom.