Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Många vuxna är känsliga mot starka dofter Bild: Johnér, Pixabay.

Många är doftöverkänsliga

Så vet du om du är drabbad

"Mm, vad gott den luktar" tänker du när du sprutar på dig din nya parfym. "Usch, vad äckligt det luktar" tänker någon annan. Nej, det är inte alla som uppskattar den där doften du just sprutat på dig.

Publicerad 2016-11-07 | Senast ändrad 2017-11-16 | Vardagspuls

Hör du till dem som tycker att det är jobbigt när andra i din omgivning luktar starkt av parfym? Då kan du vara drabbad av doftöverkänslighet.

Huvudvärk och yrsel symptom på doftkänslighet

Enligt siffror från Astma- och allergiförbundet tros cirka sex procent av alla vuxna ha diagnosen doftöverkänslighet, så kallad sensorisk hyperreaktivitet/SHR. Betydligt fler, 33 procent, anger själva att de har någon form av doftöverkänslighet.

Symptomen vid doftöverkänslighet påminner om astma men anses bero på en ökad retbarhet i det sensoriska nervsystemet. Ett doftande kemiskt ämne stimulerar det så kallade kemestetiska sinnet via särskilda receptorceller i näshåla, munhåla och hals och på hornhinnan. Vid doftöverkänslighet är de sensoriska nerverna extra känsliga och reagerar på mycket små mängder av ämnen man andas in.

Andra typiska symptom på doftöverkänslighet är hosta, tryck över bröstet, svårighet att få luft, huvudvärk, yrsel, trötthet och svettningar.

Det finns inget läkemedel som hjälper mot doftöverkänslighet men vissa personer upplever att antihistaminer, luftrörsvidgande och hostdämpande mediciner kan ha en viss lindrande effekt.

Gym och vårdcentral känsliga ställen

Det finns vissa platser i samhället som kan vara extra jobbiga för den som är drabbad av doftöverkänslighet, däribland vårdcentraler, gym, bussar och tunnelbana – något som kan vara bra att ha i åtanke.

Så stödjer du Parfymfria veckan:

  1. Välj parfymfria produkter. Många skönhetsprodukter innehåller parfym men det finns många produkter som inte gör det. Håll utkik efter Svalanmärkningen eller besök astmaoallergiforbundet.se/svalanmarkt för en lista över parfymfria produkter.
  2. Spara din parfym till privata tillfällen. Visa hänsyn i det offentliga rummet genom att bara ta fram parfymflaskan när du befinner dig på ställen där du vet att det finns människor som också uppskattar parfymdoften.
  3. Visa extra hänsyn i utsatta miljöer. Skolor, bussar, tåg, arbetsplatser och vårdinrättningar är platser som inte går att välja bort för den som är överkänslig mot parfym. Om du vet med dig att du ska besöka en sådan plats – tänk då på att vara parfymfri.

Källa: Astma- och Allergiförbundet.

Parfym eller inte?
Tar du hänsyn till andra när du använder parfym?
0%
0%