Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Om du ska resa utomlands bör du se över om du behöver vaccinera dig Bild: Mostphotos

Måste jag vaccinera mig inför min resa?

Vi listar 14 populära resmål där smitta kan förekomma

Ska du ut och resa snart men är osäker på det där med vaccination? Vardagspuls har listat flera populära resmål som svenskarna gärna åker till och där någon typ av vaccination ofta rekommenderas. Bon voyage!

Publicerad 2017-12-04 | Senast ändrad 2018-04-26 | Vardagspuls

Ska du ut och resa i sommar är det faktiskt hög tid att börja se över ditt vaccinationsskydd, och kanske göra ett besök vid vaccinationsmottagningen redan i dag, beroende på hur ditt tidigare skydd ser ut.

Kom ihåg att Hepatit A och Hepatit B förekommer i många populära länder. Tänk på att du som vet med dig att du eventuellt kommer att ha sexuella kontakter eller komma i kontakt med sprutor eller tatueringar bör vaccinera dig mot Hepatit B även om du stannar kortare än tre veckor i landet.

Tyvärr finns det, som många av oss erfarat, en risk att drabbas av turistdiarré. Mot detta tillstånd finns det inget registrerat vaccin men ibland rekommenderas ett drickbart vaccin mot kolera. Hör med din smittskyddsläkare vad som gäller. Om du drabbas av turistdiarré är det viktigt att du får i dig vätska eftersom kroppen förlorar mycket vatten.

Bästa tipsen mot en strejkande semestermage

Nedan listar vi i bokstavsordning 14 populära resmål där smitta kan förekomma och där en resevaccination därför kan vara nödvändig.

Afrika

Malaria: Om du ska resa till tropiska områden i Afrika, där risken att smittas av malaria är stor, bör du ta läkemedel som förebygger sjukdomen. Tyvärr finns det ingen garanti för att inte smittas – då kan det vara bra att använda myggmedel och myggnät som hjälper till att skydda mot myggstick.

Chile

Hepatit A: Vaccination rekommenderas om du ska stanna i mer än tre veckor.

Costa Rica

Hepatit A: Vaccination rekommenderas för alla som reser hit.
Hepatit B: Vaccin rekommenderas om du ska stanna i mer än tre veckor.
Tyfoid: Vaccin rekommenderas om du ska stanna i mer än tre veckor och äta på enkla matställen utanför turistområdena.

Egypten

Hepatit A: Vaccination rekommenderas för alla som reser till Egypten.
Hepatit B: Vaccin rekommenderas om du ska stanna i mer än tre veckor.
Tyfoid: Du bör vaccinera dig mot denna sjukdom om du ska stanna i mer än tre veckor.

Grekland

TBE: Om du ska stanna i längre än en vecka på landsbygden, framför allt under perioden mars till och med november, rekommenderas ett vaccinationsskydd mot TBE.

Indien

Hepatit A: Vaccination rekommenderas för alla.
Hepatit B: Vaccin rekommenderas om du ska stanna längre än tre veckor.

Italien

TBE: Vaccination rekommenderas om du stannar längre än en vecka på landsbygden, särskilt under perioden mars till och med november.

Kanarieöarna/ Spanien

Se över ditt tidigare skydd: Alla som vuxit upp i Sverige och som är födda 1960 eller senare har redan ett skydd mot stelkramp, difteri och polio. Ibland kan det behövas en påfyllnadsdos av något vaccin. Ta kontakt med din mottagning.
Gula febern: Om du nyligen besökt ett land med risk för gula febern krävs det att du vaccinerar dig mot sjukdomen.

Kap verde

Hepatit A: Vaccination rekommenderas för alla som ska åka hit.
Hepatit B: Vaccination rekommenderas om du ska stanna längre än tre veckor.
Malaria: Denna fästingburna sjukdom har blivit allt vanligare här. Därför kan det vara bra att se över om du ska ta förebyggande läkemedel inför din resa. Myggnät och luftkonditionering på rummet hjälper till att skydda mot myggstick.

Kroatien

Hepatit A: Vaccination rekommenderas om du ska stanna längre än tre månader.
TBE: Vaccin rekommenderas om du ska vistas längre än en vecka på landsbygden.

Kuba

Hepatit A: Vaccination rekommenderas för alla som reser hit.
Tyfoid: Vaccination rekommenderas om du ska stanna längre än tre veckor och besöka enkla matställen som ligger utanför turistområdena.

Sydafrika

Hepatit A: Vaccination rekommenderas för alla som ska åka hit.
Hepatit B: Vaccination rekommenderas om du ska stanna i mer än tre veckor. Tuberkulos: Du bör vaccinera dig mot tuberkulos om du ska leva med ortsbefolkningen i mer än sex månader.
Tyfoid: Vaccination rekommenderas om du ska stanna i mer än tre veckor och äta på enkla matställen.

Thailand

Hepatit A: Vaccination rekommenderas för alla som ska resa till Thailand. En dos räcker för ett fullgott skydd i ett år.
Hepatit B: Om du ska stanna längre än tre veckor bör du vaccinera dig mot Hepatit B.
Japansk encefalit: Vaccin rekommenderas om du ska vistas i framför allt i södra Thailand i längre än 3-4 veckor. Risken att smittas är större på landsbygden än i städer.
Tyfoid: Du bör vaccinera dig mot tyfoid om du ska vistas i Thailand i mer än tre veckor och vet med dig att du kommer att besöka enkla matställen belägna utanför turistområdena.

USA

Se över ditt tidigare skydd: Alla som vuxit upp i Sverige och som är födda 1960 eller senare har redan ett skydd mot stelkramp, difteri och polio. Ibland kan det behövas en påfyllnadsdos av något vaccin. Ta kontakt med din mottagning.

Vi på Vardagspuls önskar dig en riktigt härlig resa!

Källa: Vårdguiden 1177