Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Julbråk Bild: Johnér, Vardagspuls

Måste man fira jul med släkten?

Louise Hallin: ”Julen blir inget annat än det ni redan har”

Är det så här du har det i din familj? Knappt innanför dörren så ryker ni ihop?
Julen kan vara stressig nog utan hela jobbiga släkten.
Så måste man verkligen göra samma sak – år efter år?

Publicerad 2015-12-08 | Emma Åsberg


Självklart älskar du din familj, men ibland är det helt enkelt dags för nya traditioner. Dessutom kan förändringar vara nyttigt för alla, som en chans att tänka till.
Hur vill ni egentligen fira? Var och med vilka?
Vi blir lätt låsta vid traditioner, speciellt kring högtiderna och många är rädda för konflikter och besvikelse. Men eventuellt upprörda släktingar sansar sig ofta snabbt och förändringen kanske till och med kan öppna upp för ärliga diskussioner.

Viktigt säga vad du tycker

– Prata om det, råder Vardagspuls psykoterapeut Louise Hallin. Julen blir ingenting annat än det man redan har; bråk, harmoni eller för mycket alkohol. Sedan är det ju så att alla förändringar leder till konflikter, men säg vad du tycker och känner så har ni en chans att lösa det.

Dessutom består ju julen av flera dagar, plus möjligheter att träffas innan och efter. Varför inte införa en ”lilla julafton” med en del av släkten? Det kan ta bort en del av pressen som ofta hör julafton till.

Dela på er framåt kvällen

– En annan lösning kan vara att samlas kring en jullunch och sedan fira på olika håll på kvällen, menar Hallin. Att träffas tidigare på dagen minskar oftast mängden alkohol, om det är ett problem. Dessutom kan det vara ett bra sätt att dela upp människor för att undvika återkommande konflikter.

Många vill kanske fira med släkten trots svajiga relationer och behöver tips på hur man bäst hanterar alla starka julkänslor som uppstår. Psykolog och terapeut Kerstin Jeding menar att det faktiskt är nyttigt för oss att umgås med släkten, även om det innebär lite smågnabb och irritationsmoment.

Bra vara del av ett sammanhang

– Vi är sociala djur, och det är bra för oss att vara del i ett sammanhang, även om sammanhanget inte bara är positivt. Samtidigt är julen, som alla högtider, något som vi ofta tänker tillbaks på och pratar om när vi ses. Det för familjen samman att ha gemensamma historier och minnen.

Läs mer: Här svarar Louise Hallin på frågor från tittarna om hur man håller sams under julen.