Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Bild: Mostphotos

Maten – ditt bästa träningsredskap

– så maximerar du din träning

Har du någon gång tränat mot ett mål men känt att du efter ett tag stannat i utvecklingen? Det kan bero på att du inte har utnyttjat kraften i ditt viktigaste träningsredskap – maten. Författaren David Ek har skrivit boken "Maten - ditt bästa träningsredskap" om vikten av att äta rätt sammansatt kost för att få bästa resultat i din träning.

Publicerad 2018-03-19 | Michaela Randmaa

Det är viktigt att förstå hur träningen och maten samverkar för att uppnå just dina mål på ett effektivt sätt. 

Ät rätt sammansatt mat

Att äta rätt mat kan vara en bra hävstång i träningen, och kan göra ett bra träningsupplägg fantastiskt. Forskningen i idrottsnutrition har på senare år tagit flera kliv framåt i frågan om hur man kan använda kosten för att få bättre resultat i träningen.

– Börja väldigt grundläggande och praktiskt, välj bra råvaror och få in en rutin. Många börjar alldeles för detaljerat och börjar räkna gram och kalorier, säger David Ek till vardagspuls. 

Det är av stor vikt att få förståelse kring hur träningen och maten samverkar och påverkar din kropp. Därför är det bra att ha kunskap om hur kosten ska vara sammansatt för att passa just din vardag och aktiviteter. 

Tryck på rätt knapp och skruva på rätt mutter

När vi ska utnyttja maten som ditt absolut bästa träningsredskap handlar det både om vilka livsmedel du äter men också mer i detalj hur mycket du får i dig av olika näringsämnen vid olika tidpunkter.

– Är man nybörjare och tränar max 4 gånger i veckan finns ingen exakt fördelning, men springer du ett maratonlopp eller är elitidrottare kan kosten vara avgörande, säger David.

Anpassa kosten efter vilken nivå du tränar på

En avgörande fråga när det kommer till såväl träningsutveckling som hur vi ska använda maten som ett redskap i träningen är vad och hur mycket du tränar.

Finns det ett överskott av energi kommer det att lagras i form av kroppsfett, oavsett om energin kommer från fett eller kolhydrater eller vilken energikälla du har använt under din träning.

Balans mellan tre viktiga näringsämnen

Vi har tre huvudsakliga näringsämnen som ger energi till rörelse: protein, kolhydrater och fett. 

Hur du tajmar intaget av dessa kan till exempel styra takten på återhämtningen för att antingen snabba på den eller öka längden på den stressignal som träningen ger dina muskler så att du får en träningseffekt även av tiden utanför själva träningen.

Protein är på många sätt det viktigaste näringsämnet för den som tränar, som byggsten till muskler och dess olika beståndsdelar och förstärker träningseffekten.

När du väljer kolhydratkällor, gör det gärna med omsorg för här finns stora skillnader i näringstäthet, hälsoeffekter och de val som gynnar hälsan gynnar allt som oftast också träningsresultaten. Ät därför gärna till exempel mycket kolhydrater från bönor, ärter, linser och råris.

Huvudregeln är att ju mer lågintensiv träningen är, desto större andel av energiförbrukningen kommer att utgöras av fett och omvänt att vid låg- till medelintensiv fysisk aktivitet förlitar sig kroppen på både fett och kolhydrater som energikälla och glykogenet räcker därför länge. När intensiteten stiger ökar också andelen kolhydrater som förbrukas. 

Takten på återfyllnaden av kolhydrater är som viktigast när tiden mellan träningspassen är mindre än åtta timmar.

Kost och träning går hand i hand

Rätt sammansatt är din kost och ditt träningsupplägg en och samma sak. Precis som du i gymmet kan använda dig av olika lyfttekniker för att utmana och överbelasta en muskel på nya sätt kan du använda ditt kostupplägg för att skapa hävstångseffekter på din träning.

– Lyssna på expertråd för just din träning men se alltid till att ha utrymme för att anpassa kosten efter din individuella träning.

Källa : Bonnier Fakta