Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

kött grönt grönsaker Bild: Johnér
 

Cancerfondens Elizabeth Johansson gästade vardagspuls 29 oktober.

Maten som minskar risken för cancer

Cancerfonden listar bra och dåligt

Mer grönt och mindre kött på tallriken. Här är maten du kan frossa i – både för att den är god och för att den minskar risken för cancer.
– Om alla skulle leva hälsosamt så skulle cancer minska med 30 procent. Det skulle innebära 18 000 färre fall i Sverige årligen, säger Elizabeth Johansson på Cancerfonden.

Publicerad 2015-10-29 | Vardagspuls

Att hälsosam mat minskar risken för många sjukdomar är välkänt. Och i flera stora studier har forskarna sett sambandet mellan vegetarisk kost och minskad risk för att utveckla vissa cancerformer, som exempelvis tarmcancer. 

Så mycket grönsaker, frukt och baljväxter och mindre kött är receptet för en mer hållbar och hälsosam livsstil. Det säger Elizabeth Johansson som är kommunikatör och sjukgymnast vid Cancerfondens information- och stödlinje. Hon syftar bland annat på Världshälsoorganisationens, WHO:s, senaste rapport där de listar vissa köttprodukter som cancerframkallande.

Undvik cigaretter och alkohol

Elizabeth Johansson poängterar dock att det viktigaste för att minska risken att få cancer är att inte röka. Även alkohol och överdriven solning är faktorer som spelar in. Så det finns alltså mycket du själv kan göra för att minska cancerrisken.
– Om alla skulle leva hälsosamt så skulle cancer minska med 30 procent. Och i Sverige skulle det innebära 18 000 färre fall årligen, säger hon till Vardagspuls.

Socker gör ingen skada - i ett första skede

Godis och socker däremot ser forskarna ingen direkt koppling till utvecklingen av cancer, men sockerprodukter som kan leda till övervikt kan i sin tur leda till olika cancerformer.

Viktigt med motion

Det är inte bara genom maten du kan förebygga cancer. Även fysisk aktivitet är viktigt. Cancerfondens rekommendation är att röra på sig under minst 30 minuter åt gången varje dag. Det hämmar inte bara cancerutvecklingen utan även andra sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Källa: Cancerfonden, WHO

blåbär c-vitamin nyttigt

Bra råvaror som minskar risken för cancer

- Alla färska bladgrönsaker, som spenat och sallad
- Tomater
- Paprika
- Bönor
- Ärtor
- Linser
- Frukt
- Bär av alla de slag
- Nötter
- Frön
- Müsli
- Vitlök

Källa: Cancerfonden

Undvik det här

- Akoholhaltiga drycker
- Rött kött från gris, nöt, lamm och get
- Charkuterier som bacon, skinka och salami
- Salt

Källa: Cancerfonden