Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Kvinna med migrän Bild: Mostphotos

Migrän med aura ökar risken för stroke

Studie med tvillingar visar på samband

Det har länge varit känt att migrän kan öka risken för stroke. Nu visar en studie gjord på Karolinska institutet att det endast är de som har migrän med aura som är drabbade och att risken dessutom är lägre än vad man tidigare trott.

Publicerad 2017-10-02 | Vardagspuls

Man här länge studerat sambandet mellan personer som är drabbade av migrän och risken för att drabbas av stroke. En studie på 53 000 tvillingar gjort på Karolinska Institutet visar nu att den förhöjda risken endast gäller de som drabbas av migrän med aura. Aura kan vara ett synfenomen som blixtrande ljus eller att man ser suddigt, sämre tal eller sämre känsel.

– Våra resultat visade ingen ökad risk för stroke hos individer med migränhuvudvärk utan aura, säger Maria Lantz postdok vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet och en av initiativtagarna till studien.

Familjära faktorer bidrar till risken

Forskarna som gjort studien har genom det svenska tvillingregistret följt 53 000 tvillingar i 12 år. Av dessa led endast 16,2 procent av migrän och 6,7 procent, alltså ungefär 3500, hade migrän med aura. Under uppföljningstiden drabbades 1 297 av tvillingarna av stroke och när forskarna tittade på vilka som drabbades kunde man se en koppling mellan de som hade migrän med aura och vilka som drabbats.

–      Det fanns en något ökad risk att drabbas av stroke hos de tvillingar som hade migrän med aura, men risken var lägre än vad tidigare forskning har visar, säger Maria Lantz.

När man gjorde ytterligare analyser av tvillingparen så visade det sig att familjära faktor, som ärftlighet och miljöfaktorer under barndomen också bidrog till den ökade risken.

Även kvinnligt kön, ung ålder (under 45 år) samt rökning och p-piller har kopplats till ökad risk för migränpatienter att drabbas av stroke. Även om risken är lägre än man tidigare trott är så är det viktigt att du informerar din läkare om att du har migrän med aura innan du får mediciner utskrivna. 

Källa: Karolinska Institutet, Vårdguiden