Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

mens app Bild: Johnér, Vardagspuls

Din menscykel kan påverka träningen mer än du tror

Ökad skaderisk strax innan mens

Dina hormoner spelar in även när det kommer till träningsprestationen. Studier visar att du får ut mest av din träning under och direkt efter mensen. Och visste du att du löper högre risk att skada dig om du tränar runt ägglossning?

Publicerad 2016-02-03 | Senast ändrad 2018-04-05 | Vardagspuls

Humörsvängningar i samband med mensen är inte bara jobbigt rent mentalt – det kan faktiskt påverka även din träning. Det här visar flera studier. Bland annat har sjukgymnasten Cecilia Bröms–Thell studerat hur prestationsförmågan hos menstruerande kvinnor, som inte använder preventivmedel, varierar med hormonsvängningarna. Det visade sig att kvinnorna orkade mer under första halvan av menscykeln, alltså under mensen och veckan efter.

Troligtvis beror den något sämre fysiska förmågan direkt efter ägglossningen, alltså cirka två veckor före mensen, på det progesteron, ett gulkroppshormon, som produceras under den perioden.
– Däremot kunde man inte hitta några större skillnader i prestationsförmåga hos de kvinnor som regelbundet använde p-piller, säger Cecilia Bröms–Thell till Netdoktor.

”Mer uthållig när mensen kommit”

Och att det är sån skillnad på orken beroende på var i menscykeln man befinner sig är något som löparen och gruppträningsintruktören Sylvia Stenfeldtkan definitivt kan skriva under på.
– De första dagarna när mensen kommit  igång, och fram till ägglossningen, är jag  mycket mer uthållig och kan springa med högre puls, säger hon till Fitness Magazine.

Det här har att göra med att hormonerna är avgörande när det gäller att både bygga muskler och bränna fett. Och en vanlig missuppfattning är att det bara är det manliga könshormonet testestoron som spelar in här, även det kvinnliga, östrogen, spelar en viktig roll när det kommer till prestation.

Fler skador strax före mens

Jesper Möller-Nielsen och Mats Hammar som är specialister i gynekologi & obstetrik vid Hälsouniversitetet i Linköping har kommit fram till liknande slutsatser som sjukgymnast Cecilia Bröms, skriver Net doktor. Deras studie visar hur hormonerna under menscykeln påverkar risken för skador under fotbollsträningar och matcher. De kom fram till att även när det gäller skaderisken är det alltså bättre att träna under den första delen av menscykeln då den perioden visade sig vara säkrare att träna på. Fler skadade sig nämligen precis före mens.
- Detta gällde framför allt för de kvinnor som led av premenstruella besvär, säger Mats Hammar till Net doktor.

Men precis som i Cecilias Bröms–Thells studie visade det sig även vad gäller skaderisken att det inte var någon skillnad för kvinnor som åt p-piller.
- De som använde p-piller hade låg andel skador under hela menscykeln, säger Mats Hammar men betonar att p-piller inte ska användas för att förebygga idrottsskador.

Mensen kan ligga bakom korsbandsskador

Handsbollstjejen Lina Möller är medvetna om den ökade skaderisken runt ägglossning och berättar för Sydsvenskan att det kan ha varit mensen som låg bakom hennes skadade korsband som hon fick vid en olycka för några år sedan. 
– Jag tänkte inte ens att det kunde ha med mensen att göra. Det var min läkare som frågade mig i efterhand, säger hon till tidningen.

Och det finns flera studier som visar just på att kvinnor löper större risk att drabbas av korsbandsskador precis före mensen. Att lägga upp träningsprogram efter menstruationscykeln är något som gjorts länge i vissa sportsammanhang där de första dagarna under mensen anses vara de bästa ur just resultatsynpunkt. 

Men medvetna träningsprogram i alla ära – att motionera lätt under mens kan ändå vara bra. Lugnare träningsformer och promenader kan lindra PMS-besvär. Så jogga lugnt!

Tips! Det finns flera appar att ladda ner i din mobil som håller koll på din menscykel. Du kan läsa mer om menscykeln på 1177 Vårdguiden.

Ordet mens kommer från latinets mensis som betyder månad/månatlig.