Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Studie: Inget samband mellan komjölk och barndiabetes Bild: Most photos

Studie visar: Komjölk ökar inte risken för diabetes hos barn

Forskarna förvånade

Tidigare har forskare trott att modersmjölksersättning gjord på komjölk har bidragit till den ökade diabetesrisken hos barn. Nu visar forskning att det inte alls är så. Istället kan det vara ett förkylningsvirus som är förklaringen.

Publicerad 2018-01-08 | Vardagspuls

Sedan 1980-talet har risken att barn ska utveckla diabetes typ 1 nästan fördubblats. Tidigare fynd har pekat på att det kan finnas ett samband mellan modersmjölksersättning som innehåller komjölk och diabetesrisk, åtminstone hos de barn som har sjukdomen inom familjen. Men TRIGR, en stor internationell studie, har nu motbevisat den teorin.

– Resultaten är en besvikelse. Vi har jobbat med detta i 25 år och hoppades åtminstone kunna förebygga en del fall av typ 1-diabetes, säger  Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom studien, till Dagens Medicin.

Följdes upp under elva år

I studien ingick fler än 2 000 spädbarn som alla har typ 1-diabetes i familjen. Alla spädbarn fick mjölkersättning, hälften med en modifierad komjölk där proteinerna inte var intakta och en vanlig ersättning baserad på komjölk. Spädbarnen matades med ersättning under minst två månader, mellan sex och åtta månaders ålder, och följdes sedan upp under i genomsnitt elva år. Resultatet: forskarna kunde inte se någon statistiskt säkerställd skillnad mellan de båda grupperna.

– Vi kan visserligen inte säga något om större mängder komjölkprotein senare i livet är av betydelse. Å andra sidan är stödet svagt för sådana misstankar, så jag tror inte att komjölk kommer anses som särskilt intressant längre, säger Johnny Ludvigsson.

Källa: Dagens medicin