Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

puss beröring plåster Bild: Mia Carlsson, Johnér

Mjuk beröring får kroppen att läka

Därför fungerar det att ”pussa bort det onda”

Att närhet är viktigt vet nog de flesta. Men visste du att närhet är livsviktigt för oss? Att det finns en kroppsegen substans som både förenklar och förgyller livet.

Publicerad 2016-09-30 | Alexandra Lönnroth

Vardagspuls vill självklart veta mer om det här och har därför talat med Kerstin Uvnäs Moberg som är professor och läkare med inriktning på oxytocinets positiva effekter.

Först och främst, vad är oxytocin?

– Oxytocin är ett hormon och en signalsubstans som sätter igång i kroppen vid lättare beröring. Oxytocin frisätts direkt till vårt centrala nervsystem och till blodbanan. Det gör att balansen av olika signalsubstanser och hormoner förändras och påverkar viktiga centra i hjärnan som reglerar vårt beteende.

Vad har det för effekter på människan?

– Det hjälper bland annat till att skapa ett känslomässigt band mellan mamma och bebis, sätter igång bröstmjölksproduktionen och hjälper till att driva ut barnet vid förlossningen.

Länge trodde forskare att oxytocin var ett kvinnligt hormon eftersom det först upptäcktes hos nyblivna mammor. Nu har forskningen gått framåt och idag vet man att hormonet spelar en stor roll för både kvinnor och män.

Egentligen kan man se oxytocinet som ett överlevnadssystem lika kraftigt som vårt försvarssystem. Det ger oss en känsla av välbefinnande och gör oss mer vänliga, mer stresståliga och bättre på att hantera sociala sammanhang.

Oxytocin har läkande effekter

Förutom att oxytocinet får oss att må bättre, har själva beröringen smärtlindrande effekter. Oxytocinet skickar signaler till hjärnan så att den uppfattar smärta på ett mildare sätt. Om man rör vid ett ömt område rusar beröringsimpulserna mot det centrala nervsystemet – och puttar bort smärtsignalerna. Konsekvensen: det gör mindre ont. Och det är därför som man instinktivt ofta tar på ett ställe som smärtar. Att blåsa eller pussa på ett skrubbsår fungerar alltså på riktigt.

”Beröring är livsviktigt”

Många av oss uppfattar ensamhet som något jobbigt och vill omge oss med andra människor – rent fysiologiskt är det oxytocinet vi mår bra av. Därför kan ett uppbrott från en partner eller en nära persons död drabba oss så hårt.

– Beröring är livsviktigt för oss, säger Kerstin Uvnäs Moberg som berättar att när vi förlorar en person förlorar vi även den fysiska närheten. Då försvinner vårt trygghetssystem och påslaget av må-bra-känslor. Vi blir nedstämda och stressade. Men lyckligtvis får vi inte bara oxytocin av våra partners utan även genom beröring från andra såsom familj, vänner och husdjur.

 Tips till dig som känner sig ensam

  • Gosa med en mjuk och lurvig katt eller hund 
  • Ta ett långt varmt bad eller en dusch 
  • Gå och få en helkroppsmassage 
  • Kramas med en partner, vän eller familjemedlem 
  • Sov under ett tungt täcke

Källor: Kerstin Uvnäs Moberg, DN