Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

barnlängtan Bild: Johnér

När det inte blir något barn

Ofrivillig barnlöshet drabbar många – men hjälp finns att få

Livet kan kännas tungt för den som vill ha barn men inte kan. Men det finns hjälp att få – både för par och för ensamstående.

Publicerad 2015-03-02 | Senast ändrad 2016-10-12 | Erika Sjöö

Ofrivillig barnlöshet kan bero på en mängd olika faktorer. Hos kvinnan kan det vara för att äggstockarna inte producerar ägg, hon har endometrios eller problem med livmodern. Hos mannen kan det bero på kromosonavvikelser, att spermierna rör sig dåligt, är få eller helt enkelt saknas. Även livsstilsfaktorer som rökning och övervikt kan påverka reproduktionsförmågan. Ibland hittar man dessvärre ingen förklaring till den ofrivilliga barnlösheten.

Ofrivillig barnlöshet kan kännas tungt. Enligt Vårdguiden 1177 har vart femte heterosexuellt par någon gång upplevt svårigheter att få barn. För att det ska räknas som ofrivillig barnlöshet ska paret ha försökt ett år utan att det blir någon graviditet. Då kan det vara dags att göra en fertilitetsutredning.

Landsting eller privat klinik

Par och ensamstående kvinnor och transmän kan få hjälp genom assisterad befruktning, så kallad IVF. Då låter man en spermie befrukta ägget utanför kroppen i ett laboratorium. Antingen kan man vända sig till landstinget där det finns ett antal kriterier som måste uppfyllas. Paret får bland annat inte ha några gemensamma barn sedan innan och kvinnan inte vara fyrtio år fyllda. Det andra alternativet är att vända sig till en privat klinik där kraven skiljer sig något. Det är exempelvis okej att ha barn sedan innan.

Till en privat klinik kan man vända sig om man inte uppfyller kriterierna för en landstingsbehandling eller om man gjort försök på landstingskliniken men inte uppnått graviditet.

”Alla barn ska få en kärleksfull framtid”

Vid Fertilitetscentrum Stockholm, som är en HBTQ-certifierad klinik, är alla välkomna oavsett sexuell läggning eller könsidentifikation berättar Camilla Stenfelt, överläkare och verksamhetschef.

– Vi gör alltid en medicinsk och psykosocial bedömning inför en eventuell IVF-behandling med donerade spermier. För att genomgå en provrörsbefruktning bör kvinnan vara så frisk att hon klarar en graviditet. Man får också träffa beteendevetare där vi diskuterar existentiella frågor. Finns det till exempel något socialt nätverk kring den som är ensamstående? För oss är det viktigt att alla barn får en kärleksfull framtid. Även våra spermiedonatorer går igenom en individuell prövning. Är man beredd på att någon gång i framtiden eventuellt bli kontaktad av ett barn? säger Camilla Stenfelt.

Att kliniken är HBTQ-certifierad innebär att alla i personalen är utbildade i frågor som rör homosexualitet, bisexualitet och trans- och queer. Personalen har fått lära sig mer om att tänka i normkritiska banor.

– Alla är välkomna hit. Samkönade, transpersoner, ensamstående. Ingen som besöker oss blir ifrågasatt för sin läggning eller behöver förklara sig, säger Camilla Stenfelt.

Hur stora är då chanserna att bli gravid med hjälp av provrörsbefruktning?

– Chansen att få ett positivt graviditetstest efter en embryoåterföring är 46-50 procent. Av de par som gjort upp till tre behandlingar har 70 procent av dem fått ett barn, säger Camilla Stenfelt.

Många kvinnor vill frysa sina ägg

Äggfrysning är en relativt ny metod inom IVF. Äggfrysning innebär att obefruktade ägg fryses ned för att kunna användas i framtiden. Vid Fertilitetscentrum Stockholm är detta en populär metod sedan två år tillbaka.

– Många ensamstående kvinnor känner sig stressade kring det här med barn. Den biologiska klockan tickar och fertiliteten sjunker, särskilt efter 35. Gemensamt för många av dessa kvinnor är att de inte träffat någon de vill ha barn med eller att de just gått ur en långvarig relation där barn aldrig blev en gemensam dröm, och inte känner sig redo för IVF-behandling. De väljer därför att frysa ned sina ägg när de fortfarande är av god kvalitet, säger Camilla Stenfelt.

Den som vill frysa ned sina ägg får dock bekosta både behandling och läkemedel själv eftersom den inte är landstingssubventionerad.

– Läkemedlen för varje behandling kostar cirka 10 000 kronor. Det är enligt mig dyrt och inte rättvist eftersom det finns kvinnor som också vill göra en äggfrysning av medicinska skäl. Det kan röra sig om endometrios eller nedsatt äggstocksfunktion. Jag önskar att någon kunde driva den här frågan på politisk nivå, säger Camilla Stenfelt.

Olika behandlingar vid ofrivillig barnlöshet

Beroende på orsak till barnlösheten erbjuds man sedan olika typer av behandling:

Stimulerad ägglossning

Kvinnan får hormontabletter eller hormonsprutor som framkallar ägglossning.

Insemination eller provrörsbefruktning (IVF)

Görs med hjälp av spermier från partnern eller en donator. Metoden används vid olika former av infertilitet, det vill säga hos kvinnor och män som av någon anledning är infertila. I ett första steg får kvinnan hormoner som gör att flera ägg mognar. Kvinnan ger sig själv 8-15 hormoninjektioner som pågår i ungefär tio dagar. Under behandlingen gör kvinnan 1-2 besök där man via ultraljud tittar på hur äggblåsorna växer. När det finns tillräckligt många mogna ägg tas dessa ut med hjälp av en tunn nål i äggstocken via slidan. Ägguttaget tar 5-20 minuter och under tiden förbereds mannens spermaprov.

Därefter förs spermier och ägg samman i en odlingsskål så att befruktning kan ske. Efter några dagar återförs ett embryo till livmodern.

Spermiedonation

Donerade spermier kan användas både vid insemination och IVF. Donerade spermier används vid behandling av ensamstående, samkönade par (kvinnor) och då mannens spermier är av dålig kvalitet.

Kirurgisk behandling

Görs för att återställa eventuellt skadade organ eller vävnad.

IVF-kliniker i Sverige

På följande orter i Sverige finns det IVF-kliniker

Offentliga kliniker

Reproduktionsmedicinskt Centrum Universitetssjukhuset Linköping
010 - 105 94 85
Webbplats

Fertilitetsenheten KK USÖ, Örebro
019 - 602 18 95
Webbplats

Reproduktionsmedicin Karolinska
08-58 58 75 06

Reproduktionsmedicin Sahlgrenska, Göteborg
031-3423919
Webbplats

Reproduktionsmedicinskt Centrum SUS Malmö
040-33 21 64

Uppsala Reproduktionscentrum
018-611 57 07
Webbplats

Privata kliniker

Fertilitetscentrum Göteborg
031-710 46 00
Webbplats 

IVF kliniken Umeå
090-785 91 59
Webbplats

IVF-kliniken Cura, Öresund
040-32 12 53
Webbplats

IVF Kliniken Falun
023-78 30 40
Webbplats

Nordic IVF Center Göteborg
031-333 09 70
Webbplats

Sophiahemmet IVF och Fertilitetsmottagning, STH
08-406 28 59
Webbplats

IVF-Kliniken Stockholm
08-587 03 32
Webbplats

Källa: Fertilitetsguiden