Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Norge drar ner på socker och fett Bild: Johnér

Norge vill dra ner på socker och fett rejält

I Sverige finns inga planer på någon sockerskatt

Socker är återigen ett aktuellt ämne runt om i världen. I Norge har man bestämt sig för att dra ner på mängden socker i maten och i Storbritannien presenteras ett konkret förslag på hur sockerskatten på läsk ska se ut.

Publicerad 2016-12-07 | Vardagspuls

Under gårdagen ingick Norges livsmedelsindustri ett avtal med hälsovårdsmyndigheterna om att minska på halterna av socker, salt och fett i matprodukter, det uppger Foodwire.

På fem år ska halterna av socker ner med 12,5 procent. Motsvarande siffra för salthalterna är 20 procent. När det kommer till det mättade fettet är man mer drastisk. Här ska halterna minska med sju procent på ett års tid och 29 procent på längre sikt.

Läskedrycker hälsoproblem i Storbritannien

Det är inte bara i Norge som socker är på tapeten. I början av 2016 meddelade Storbritanniens finansminister George Osborne att landet ska införa en sockerskatt på läsk och tidigare i veckan presenterade det brittiska skatteverket ett konkret förslag på hur sockerskatten ska se ut.

Det nya skatteförslaget ser ut enligt följande: 0:18 GBP per liter för drycker med 5-8 gram socker per 100 ml, och 0:24 GBP för drycker som är sötare än så.

Enligt en analys från Euromonitor spås Coca-Cola-koncernens olika drycker stå för 52 procent av de skatteintäkter om 374 miljoner GBP som regeringen räknar med att få in.

Söta läskedrycker har länge ansetts skapa hälsoproblem hos barn och unga i Storbritannien.

Inga planer på sockerskatt i Sverige

I Sverige har det länge diskuterats om vi ska ha en sockerskatt eller inte. Fetma och övervikt är ett ökande samhällsproblem och enligt WHO kommer nästan var fjärde svensk lida av fetma om femton år om utvecklingen inte vänder.

I en debattartikel i Aftonbladet ( 21 mars 2016) skriver folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att det inte finns några planer på att införa någon sockerskatt i Sverige just nu men att han kommer att göra allt för att vända den negativa utvecklingen, bland annat genom ett ökat stöd till idrottsrörelsen för att främja fysisk aktivitet hos barn och unga.