Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Mammografi blir gartis i hela landet Bild: Johnér och Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Nu blir mammografi gratis i hela landet

"Välj en dag i månaden när du undersöker dig själv"

Nu blir mammografi gratis i hela landet för alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation påminner om att alla kvinnor som inte erbjuds mammografi än kan minska risken att drabbas genom att själv undersöka dina bröst regelbundet. Därför lanserar de nu den helt nya appen ”Klämdagen”.

Publicerad 2016-07-01 | Vardagspuls

Bröstcancer drabbar cirka 8 000 kvinnor i Sverige årligen. Dessvärre är det en cancerform som blir allt vanligare för varje år. Från och med den 1 juli 2016 blir alla mammografiundersökningar gratis för kvinnor mellan 40 och 74 år. Detta med anledning av att en ny lag träder i kraft. Och det är viktigt att regelbundet undersöka sina bröst eftersom mammografi enligt Socialstyrelsen sänker dödligheten i bröstcancer med 16-25 procent, skriver Hälsoliv.

Kvinnor som är under 40 år och som inte erbjuds mammografi kan och bör själva undersöka sina bröst för att upptäcka eventuella förändringar som till exempel knölar, knutor och hudförändringar.

– Ingen känner dina bröst så väl som du själv. Ju tidigare du upptäcker en förändring ju bättre förutsättningar har du om de skulle vara något malignt, säger Caroline Crafoord på Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation till Hälsoliv.

Välj ut en dag i månaden

Med anledning av att mammografi nu blir kostnadsfritt lanserar Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation en ny app som heter ”Klämdagen” och som ska göra det enklare för kvinnor att komma ihåg att undersöka sina bröst en dag i månaden.

Appen, som fungerar som en påminnelse, finns både för iPhone och Android och funkar som så att man själv ställer in vilken dag man vill ska vara ens klämdag samt vilken tidpunkt. Appen innehåller även instruktioner i hur man undersöker sina bröst på ett bra sätt och vad man ska göra om man upptäcker en knöl.

Undersök brösten efter mens

Enligt Bröstcancerföreningarnas riksorganisation bör man undersöka sina bröst vid ungefär samma tidpunkt varje månad.

– Dagen efter att mensen upphört kan vara en bra dag, då är brösten ofta mjuka och lätta att känna igenom, säger Caroline Crafoord till Hälsoliv.

Så vilken dag blir din klämdag?

Chatt om bröstcancer