Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Mjölkens dag och goda drinkar Bild: Arla Köket

Nu fördubblas dosen D-vitamin i mjölkprodukter

Svårt komma upp i det rekommenderade intaget

D-vitamin kan vara svårt att få i sig tillräckligt av. Därför berikas mjölkprodukter i Sverige med just detta. Men att få i sig det rekommenderade intaget kan vara svårt – därför höjs nivåerna av tillskottet till det dubbla – även i standardmjölk.

Publicerad 2015-11-20 | Vardagspuls

Många i vårt nordiska klimat har svårt att få i sig tillräckligt med D-vitamin på grund av brist på solljus. D-vitamin har många viktiga funktioner. Det stärker bland annat immunförsvar, benstomme och muskler. I Sverige är det lag på att berika all mager mjölk, matfettsblandningar och margariner med vitamin D men nu i november fördubblas mängden D-vitamin i mini-, lätt-, mellanmjölk och laktosfri mjölkdryck. Dessutom tillsätts lika mycket D-vitamin i standardmjölk och flera filprodukter som tidigare inte har berikats.

Vitamin D är viktigt för skeletthälsan, oavsett ålder och eventuella sjukdomstillstånd. Då syftas på vitamin D i de mängder som motsvarar det rekommenderade intaget.  
Dock kan det vara svårt att komma upp i det rekommenderade intaget, vilket alltså är anledningen till att den lagstadgade berikningsnivån i mjölk, fil och yoghurt nu höjs. 

Enligt de svenska näringsrekommendationerna behöver vi få i oss 10 mikrogram vitamin D per dag. För de över 75 år är rekommendationen 20 mikrogram per dag skriver Livsmedelsverket. Men den övre gränsen för D-vitamin är 10 gånger högre än den rekommenderade. Det betyder att vi kan äta upp till 10 gånger mer D-vitamin än rekommenderat utan att det blir skadligt, enligt EFSA, som är den europeiska livsmedelssäkerhetsorganisationen.

Fet fisk och solljus

D-vitamin får vi i oss via kosten men kroppen kan också tillverka det själv med hjälp av solljus. D-vitamin finns i exempelvis fet fisk, ägg och d-vitaminberikade livsmedel som mjölk, fil och yoghurt. Det är ett fettlösligt vitamin som till viss del lagras i kroppen men depåerna räcker oftast inte hela vintern så därför är det viktigt att vi i Sverige får i oss D-vitamin kontinuerligt via maten.

Farligt att få i sig för mycket

I dag tar många D-vitamin som kosttillskott. Men flera läkare varnar för att det kan vara skadligt att få i sig för mycket av vitamin D, då kroppen inte kan göra sig av med överskottet. I Läkartidningen skriver två professorer att tillskott av D-vitamin kan göra mer skada än nytta. 

Men utan tillskott är det alltså svårt att få i sig för mycket och i Sverige rekommenderas vi att vistas ute i ljuset minst 20 minuter om dagen.