Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ny upptäckt skulle kunna bota Parkinsons sjukdom

Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan.

Svenska forskare kan ha hittat orsaken till Parkinsons sjukdom, något som skulle kunna leda till bättre behandlingar och botemedel.

Publicerad 2015-11-02 | Vardagspuls

Det forskarna sett är att det verkar vara en oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan, vilket de tror kan vara orsaken till de svårigheter, bland annat med balansen, som följer med Parkinson. Det här skriver nyhetsbyrån TT som tagit del av studien där drygt 400 personer undersökts. Hos de Parkinson-sjuka personerna såg forskarna markörer i ryggvätskan – som omger ryggraden och hjärnan – vilket tyder på en nybildning av kärl.
Men nybildningen är inte av godo.
– De nybildade kärlen är ofta inte helt välfungerande. De verkar läcka ut blodprodukter i hjärnan och det kan vara associerat med inflammationer och vaskulära skador, säger en av forskarna bakom studien Oskar Hansson, till TT. 

Han är överläkare och docent vid Lunds universitet och berättar att detta verkar ha ett samband med de gång- och balanssvårigheter som drabbar många Parkinsonsjuka med tiden. Och det är just balanssvårigheterna som inte riktigt svarar på de behandlingsformer som finns i dag.

Efter den här upptäckten kommer nu forskarna att gå vidare med och studera hjärnvävnad för att se var nybildningen av blodkärl sker. Och det här skulle alltså enligt forskarna kunna leda till bättre fungerande läkemedel i framtiden, även om det än så länge ligger långt fram i tiden.