Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

bebis och gluten Bild:

Nya rön: Viktigt introducera gluten långsamt till spädbarn

"Ge barnet en munsbit vitt bröd eller smörgåsrån"

Ny forskning visar att det är viktigt att introducera gluten långsamt till spädbarn, detta för att minska risken för framtida glutenintolerans enligt nya rön som presenteras hos Livsmedelsverket.

Publicerad 2016-04-07 | erika@vardagspuls.se

Hur ska man som nybliven förälder egentligen tänka kring det här med gluten och spädbarn? Tidigare forskning visar att det inte spelar någon roll när gluten introduceras under barnets första fyra-tolv månader för att minska risken för glutenintolerans. 

Ny forskning visar däremot att det viktigaste för att minska risken för glutenintolerans är att långsamt vänja spädbarn vid små mängder gluten när barnet är mellan 4-6 månader, helst under fortsatt amning.

Bästa sättet introducera gluten till din bebis 

Tidigare uppgifter om att amning i samband med att gluten introduceras skulle fungera som ett skydd mot glutenintolerans tycks däremot inte stämma. Enligt Livsmedelsverket är det däremot bra att fortsätta amma eller ge modersmjölksersättning medan barnet lär sig äta vanlig mat. Amning kan nämligen minska risken för infektioner i öron, mage och tarm. 

”Ge barnet en liten munsbit vitt bröd”

Gluten finns i mat som innehåller vete, korn och råg. Som förälder bör man inte ge för stor mängd gluten under introduktionen och under resten av barnets första år.

– Tyvärr är det svårt att ge konkreta besked till föräldrar om hur mycket och hur fort mängden gluten kan ökas, forskningen har ännu inte kunna avgöra det. Det vi menar med små mängder i våra nuvarande råd är en liten munsbit vitt bröd eller smörgåsrån eller en liten sked gröt eller välling några gånger i veckan till att börja med, och sedan öka mängden långsamt, säger Ylva Sjögren Bolin, immunolog och nutritionist på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Mer gluten i bröd? Stämmer det?