Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

indivviduell mat dieter Bild: Johnér

Nyttig mat? Det är mer individuellt än du tror

Kostråden måste bli mer individuella, enligt studie

Att det som är nyttig mat för din kompis inte nödvändigtvis behöver vara det för dig kanske du visste. Men nu visar forskning att skillnaderna mellan hur olika individer påverkas av mat är större än man tidigare trott.

Publicerad 2015-12-08 | Vardagspuls

Har du någonsin undrat varför människor tjafsar så mycket om vilka dieter som fungerar och inte? Kanske kan svaret delvis ligga i att de faktiskt fungerar på olika sätt för olika människor. Det som för din kompis eller kollega är nyttig mat kan göra att du går upp i vikt eller får högre blodsockernivå. Enligt en ny israelisk studie publicerad i tidskriften Cell Press är det att äta hälsosamt mer individuellt än vi tidigare trott.

Olika reaktioner

Studien gick till så att 800 deltagares blodsockernivåer mättes efter att de ätit olika typer av livsmedel. Forskarna såg då tydligt hur de olika deltagarnas nivåer påverkade sig väldigt olika – trots att de ätit samma sak.

Till exempel steg blodsockernivån mer hos vissa av deltagarna när de åt sushi jämfört med när de åt glass. En kvinna fick kraftigt förhöjd blodsockernivå efter att ha ätit en tomat, en grönsak som vanligtvis ses som väldigt nyttig.

För generella kostråd

Trots det får många individer i dag generella kostråd och människor som lider av övervikt, typ 2-diabetes och vissa typer av njurproblem anklagas ibland för att äta för mycket eller för onyttigt. Forskarna bakom studien ställer sig nu kritiska till det synsättet och menar att kostråden måste bli mer individanpassade i framtiden.

Källor: Science Daily