Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Pizza, hamburgare, friterat Bild: Mostphotos

Ohälsosam mat största hotet mot folkhälsan

Bättre matvanor räddar liv

Vad är det största hotet mot folkhälsan? Kanske svarar du tobak eller alkohol, men det rätta svaret är faktiskt våra matvanor. Forskning visar att hälsosam mat kan förebygga en tredjedel av alla cancerfall och minska risken för hjärt- och kärlsjukdom med upp till 50 procent.

Publicerad 2018-03-16 | Vardagspuls

De största riskfaktorerna för ohälsa och tidig död i Sverige är matvanor, högt blodtryck och högt BMI, enligt WHO. Det gör att våra matvanor nu är ett större hot mot folkhälsan än alkohol och tobak. I Sverige är hälften av alla vuxna män och en tredjedel av alla kvinnor överviktiga och fetma.

Viktigaste dagliga vanan

Eftersom vi varje dag måste äta kan förändringar av matvanorna få stor effekt. Enligt Livsmedelsverket gör det matvanan till den viktigaste dagliga vanan. Att äta en varierad kost med mycket frukt och grönt är viktigt. Men Livsmedelsverkets undersökningar visar att många vuxna äter för lite frukt och grönt och alldeles för mycket socker.

Få hjälp av sjukvården

Just eftersom det är den viktigaste vanan kan det också vara svårt att förändra den. Socialstyrelsen har gjort en undersökning som visar att var fjärde svensk skulle vända sig till sjukvården för att få hjälp att ändra sina matvanor. Det kan trots det vara svårt att få rätt hjälp beroende på vilket landsting du tillhör.

– Precis som det tar tid att förändra sina matvanor har det tagit tid för primärvården att ställa om till att arbeta mer förebyggande. Det finns fortfarande mycket kvar att göra innan alla landsting och regioner kan erbjuda ett bra stöd till personer som behöver hjälp att förbättra sina matvanor, säger nutritionist Åsa Brugård Konde i ett pressmeddelande på Livsmedelsverket.

7 av 10 äter för mycket salt

I takt med att övervikt och fetma ökar blir också de sociala hälsoklyftorna större. Ekonomiskt och socialt utsatta grupper äter sämre och är mer drabbade av cancer, typ-2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar visar forskning.

Livsmedelsverkets undersökning om matvanor visar att:

  • 8 av 10 svenskar äter för lite frukt och grönsaker
  • 7 av 10 äter för lite fisk och skaldjur
  • 9 av 10 äter för lite fullkorn
  • 7 av 10 äter för mycket salt
  • 4 av 10 äter för mycket socker

Om du vill ha hjälp att förändra dina matvanor sök hjälp på din vårdcentral.

Källa: Livsmedelsverket